Zoek

Het Routledge International Handbook of Life-Course Criminology is verschenen

Onlangs verscheen het Routledge International Handbook of Life-Course Criminology, onder redactie van Arjan Blokland (Senior Onderzoeker) en Victor van der Geest (A-Lab Fellow). Wat begon als een Europees project, groeide uit tot een internationale editie met een bundeling van onderzoek uit de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Finland, Duitsland, Nederland, België, Spanje en Australië – om maar een paar landen te noemen. Het boekwerk geeft een uitgebreid overzicht van het huidige levenslooponderzoek, en bevat zowel theorievorming als empirisch onderzoek.

Levensloopcriminologie bestudeert de manieren waarop de criminele carrière is ingebed in de individuele levensloop en streeft ernaar de causale mechanismen van dit proces te verduidelijken. Sinds de tweede helft van de jaren 80 heeft de studie van de verschillende dimensies van de criminele carrière, zoals het begin, de frequentie en de misdaadmix, een schat aan informatie opgeleverd over de manier waarop criminaliteit zich ontwikkelt over de levensloop. Beleidsmakers hebben deze informatie op hun beurt gebruikt bij hun pogingen om strafrechtelijke interventies zowel effectief als efficiënt vorm te geven.

Het Routledge International Handbook of Life-Course Criminology is een verzameling van internationaal theoretisch en empirisch onderzoek naar de manier waarop crimineel gedrag zich ontwikkelt over de levensloop, naar welke causale mechanismen betrokken zijn bij het vormgeven van deze ontwikkeling, en in welke mate strafrechtelijke interventies succesvol zijn in het ombuigen van criminele trajecten van daders. Steunend op kwalitatief en kwantitatief onderzoek omvat dit boek theorie, beschrijft en vergelijkt het criminele carrièrepatronen in verschillende landen, toetst het de huidige verklaringen van criminele ontwikkeling en beoordeelt het de bedoelde en onbedoelde effecten van formele interventies. Meer informatie over het handboek is te vinden op: www.routledge.com/9781138813663

Flyer van uitgever Routledge met kortingscode:

Aansluitend: Call for papers – Naar een levensloopcriminologie van bedrijfscriminaliteit
Euroc[1]– en EDLC[2]-werkgroepen zijn van plan om in maart 2018 in Nederland samen een workshop te organiseren over levensloopbenaderingen van bedrijfscriminaliteit. Doel van de workshop is het samenbrengen van onderzoekers die werken op longitudinale data van bedrijfscriminaliteit, en het bespreken van de kansen en uitdagingen van een levensloopbenadering op basis van de resultaten van hun empirisch onderzoek. Bijdragen aan het symposium moeten uitmonden in een speciaal tijdschriftnummer over het onderwerp. Onderzoekers die momenteel onderzoek doen naar bedrijfscriminaliteit en geïnteresseerd zijn om hun bevindingen te presenteren tijdens deze workshop, worden uitgenodigd om een abstract van 200 woorden in te dienen, met duidelijke vermelding van de titel en de auteurs, de belangrijkste onderzoeksvragen en de aard van de gebruikte data, en dit voor 1 juni 2017. Abstracts kunnen worden ingediend bij Marieke Kluin, m.a.h.kluin@law.leidenuniv.nl.

[1] Euroc: European Working group on Organisational Crime
[2] EDLC: European Developmental and Life-course Criminology

 

prof. dr. Arjan Blokland

Over prof. dr. Arjan Blokland


Arjan Blokland werkte tot 1996 als agent van politie bij het regio-korps Rotterdam-Rijnmond. Hij studeerde Strafrecht en Sociale Psychologie aan de Universiteit van Utrecht. In 2005 promoveerde hij (cum laude) aan de Universiteit van Leiden op een onderzoek naar de criminele carrières van een veroordeeldencohort uit 1977.

Vanaf 2005 is hij als (senior) onderzoeker werkzaam bij het NSCR. In 2006 werd zijn onderzoek naar de ontwikkeling van crimineel gedrag over het leven gehonoreerd met een VENI-subsidie. In 2010 ontving hij een tevens subsidie in het kader van NWO-middelgroot. Per 1 september 2010 is hij benoemd als Bijzonder Hoogleraar Criminology and Criminal Justice aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksinteresse richt zich op de ontwikkeling van crimineel gedrag over de levensloop, (jeugdige)zedendelinquenten en evolutionaire verklaringen voor criminaliteit.

Arjan maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Sancties.

Bekijk alle berichten
NSCR