Zoek

Seminar Different ways to study cybercriminals

Donderdag 25 januari 2018, VU Amsterdam

Voorafgaand aan haar promotie organiseert Marleen Weulen Kranenbarg het seminar: Different ways to study cybercriminals: methods, results and implications. Weulen Kranenbarg promoveerde bij het NSCR en is universitair docent Criminologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU.

Wilt u het seminar bijwonen? Stuur een e-mail.

Cyber-offenders versus traditional offenders

Voor haar promotieonderzoek bij het NSCR keek Weulen Kranenbarg naar de verschillen tussen traditionele criminaliteit en cybercriminaliteit op vier onderzoeksgebieden: daderschap gedurende de levensloop, persoonlijke en situationele risicofactoren voor daderschap en slachtofferschap, crimineel gedrag en criminele opvattingen van sterke sociale contacten, én naar de mate van overlap tussen verschillende vormen van cybercriminaliteit en traditionele criminaliteit en de motivaties van daders hiervoor. Lees meer over deze promotie.

 

dr. Marleen Weulen Kranenbarg

Over dr. Marleen Weulen Kranenbarg

Marleen Weulen Kranenbarg heeft een bachelor Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een master Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden behaald. Tijdens haar afstudeerstage bij het NSCR deed zij een semi-experimenteel internationaal vergelijkend onderzoek naar DNA-rapporten. Van 2013 tot 2017 was Marleen promovendus bij het NSCR. Haar promotieonderzoek richtte zich op de daders (persoonlijkheid, levensloop, criminele motivaties, sociale netwerken etc.) van verschillende vormen van cybercriminaliteit. Hierbij onderzocht zij ook in hoeverre deze kenmerken overeenkomen dan wel verschillen van die van daders van offline criminaliteit.

Marleen is Universitair Docent Criminologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.

T: +31(0)20 59 87 665
E: M.WeulenKranenbarg@VU.nl
W: https://research.vu.nl/en/persons/m-weulen-kranenbarg

Bekijk alle berichten

Sorry, no publications matched your criteria.
NSCR