Zoek

Waar slaan daders toe?

Er is een verhoogde kans dat daders toeslaan in woonbuurten van hun naaste familieleden, vergeleken met buurten waar hun familie niet woont. Dit geldt het sterkst voor woonbuurten van kinderen van daders als men die vergelijkt met die van ouders en broers/zussen van daders. Dit zijn bevindingen van recent gepubliceerd onderzoek van het NSCR.

Waar plegen daders hun delicten? Volgens de crime pattern theory is de kans groot dat daders een delictlocatie kiezen in een buurt waar ze bekend mee zijn. In eerdere studies werd al aangetoond dat daders vaak delicten plegen in hun huidige en vorige woonbuurt, en in buurten waar zij eerder een delict gepleegd hebben. Doordat de meeste daders weleens op bezoek gaan bij hun familie, leren zij ook de woonbuurten van hun familie kennen. Deze buurten hebben hierdoor vermoedelijk een verhoogde kans op een door hen gepleegd delict.

Deze aanname werd onderzocht met behulp van gegevens van delicten in de regio Den Haag waar een verdachte voor gearresteerd was. De gegevens van 19.420 delicten gepleegd in 2006-2009 door 7.910 daders werden gecombineerd met gegevens over de woonlocaties van de ouders, broers/zussen en kinderen van deze daders, zowel ten tijde van het delict als ervoor. Terwijl de effecten van de woonbuurten van de familieleden op de delictlocatie onderzocht werden, werd eveneens rekening gehouden met de woonhistorie van de dader zelf en zijn of haar eerdere delictlocaties. Daarnaast werd rekening gehouden met verschillende buurtkenmerken, zoals de bevolkingsdichtheid en het aantal winkels en werknemers per 4-cijferig postcodegebied.

De resultaten lieten zien dat de kans verhoogd was dat een dader een delict pleegde in de woonbuurt van familie ten opzichte van buurten waar geen familie woonde. Effecten waren sterker en consistenter voor woonbuurten waar familieleden ten tijde van het delict woonden dan voor woonbuurten waar familie in het verleden had gewoond. Daarnaast waren de effecten het sterkst voor de woonbuurten van kinderen van daders, vergeleken met de woonbuurten van de ouders en broers/zussen van daders. De mate waarin woonlocaties van familieleden de delictlocatie beïnvloedden, bleek overigens niet te verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke familieleden of mannelijke en vrouwelijke daders.

Menting, B., Lammers, M., Ruiter, S., & Bernasco, W. (2016). Family Matters: Effects of Family Members’ Residential Areas on Crime Location Choice. Criminology, 54, 413-433.

Credits beeld: Shutterstock

dr. Barbara Menting

Over dr. Barbara Menting


Barbara Menting studeerde Biologische Psychologie (BSc, 2004) en Levensloopcriminologie (BSc, 2006 en MSc, 2007) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2012 promoveerde zij bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hier onderzocht zij de rol van cognitief functioneren en sociale relaties (o.a. met leeftijdsgenoten) in de ontwikkeling van gedragsproblemen, schoolprestaties en delinquentie. Na de afronding van haar promotieonderzoek heeft zij eveneens bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie onderzoek verricht (met name het methodologische/analytische gedeelte), gericht op angst tijdens de zwangerschap en stressreactiviteit bij kinderen en adolescenten. Daarnaast was zij betrokken bij onderwijs, zowel bij Ontwikkelingspsychologie als bij de afdeling Methoden van de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek.

Vanaf september 2013 is Barbara werkzaam als postdoc onderzoeker bij het NSCR in het onderzoeksproject “Where offenders commit crimes: The role of awareness space in crime location choice”.

Barbara maakt deel uit van de Clusters Criminal Events en Ruimtelijk-temporeel.

Bekijk alle berichten
NSCR