Zoek

Sociaal netwerk van gedetineerden sterk veranderd na gevangenschap

Hoewel de omvang van het netwerk van gedetineerden stabiel blijft, wordt 60 procent van de oorspronkelijke leden van hun sociale netwerk vervangen na detentie. De nieuwe netwerkleden zijn vooral familieleden. Dat blijkt uit onderzoek van NSCR-medewerker Ruben de Cuyper, die 22 mei is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het sociale netwerk van gedetineerden speelt een belangrijke rol bij een succesvolle terugkeer in de samenleving. Zo is bekend dat familieleden en vrienden de kans op recidive kunnen verkleinen en de levensomstandigheden van (ex-)gedetineerden kunnen verbeteren. Het sociale netwerk kan echter ook crimineel gedrag in de hand werken, want mensen die deel uitmaken van een crimineel netwerk hebben een grotere kans om crimineel gedrag aan te leren en betrokken te raken bij criminele activiteiten.

De Cuyper bestudeerde de samenstelling van, overlap tussen en veranderingen in het sociale netwerk van gedetineerden. Meer specifiek deed hij onderzoek naar het ‘core discussie netwerk’ van gedetineerden. Dit netwerk bestaat uit personen met wie men belangrijke persoonlijke zaken bespreekt en bevat dus de naaste vertrouwelingen van iemand.

De Cuyper gebruikte voor zijn onderzoek de gegevens van het Prison Project, een grootschalig en langlopend onderzoek van de Universiteit Leiden, NSCR en de Universiteit Utrecht naar de effecten van detentie op de verdere levensloop van gedetineerden en hun families. Binnen dit onderzoeksproject zijn 1900 mannelijke gedetineerden tijdens en na hun detentie geïnterviewd. De Cuyper bracht hun sociale netwerk in het half jaar voor en na detentie uitgebreid in kaart.

De Cuyper concludeert dat het netwerk van vertrouwelingen van gedetineerden vóór detentie niet verschilt van het netwerk van vertrouwelingen van de algemene Nederlandse bevolking voor zover het gaat om omvang van het netwerk en kwaliteit van de relaties. Gedetineerden hebben wel minder vertrouwen in de leden van hun netwerk en hebben vaker mensen in hun netwerk die laag zijn opgeleid of werkloos zijn. Een aanzienlijk deel van hun directe sociale omgeving blijkt crimineel te zijn, één op de vijf gedetineerden heeft in het jaar voor zijn arrestatie een netwerklid dat betrokken is geweest bij criminele activiteiten.

Een half jaar na detentie is 60 procent van de oorspronkelijke leden van het ‘core discussie’ netwerk van gedetineerden vervangen. De ‘nieuwe’ leden van hun netwerk zijn geen medegedetineerden, maar voornamelijk bestaande familierelaties. Dit soort veranderingen in het netwerk zijn groter als gedetineerden langer vastzitten, niet kunnen terugkeren naar dezelfde woonplaats en als zij verdacht worden van of veroordeeld worden voor het plegen van een gewelds- of zedendelict. Gedetineerden vallen dus terug op familie, en raken vrienden kwijt, criminele maar ook niet-criminele.

Het is niet verrassend dat de banden met vrienden een grotere kans hebben om verbroken te worden als een gedetineerde langer afwezig is uit de vriendenkring. De Cuyper laat zien hoe naast de vaak ingrijpende gevolgen van detentie voor werk, intieme relaties en huisvesting, ook nog forse verschuivingen plaatsvinden in de sociale omgeving van terugkerende gedetineerden. Omdat gedetineerden relatief veel op familie terugvallen na terugkeer in de maatschappij, is het belangrijk dat daarop al tijdens de detentie wordt geanticipeerd.

Proefschrift: Personal networks of prisoners – Ruben De Cuyper

Over prof. dr. Peter van der Laan


Peter van der Laan is sinds augustus 2019 interim-directeur van het NSCR. Hij studeerde orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1991 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een proefschrift getiteld 'Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen'. Hij houdt zich sinds jaar en dag bezig met onderzoek op het terrein van jeugdbescherming, jeugdcriminaliteit en het (jeugd)strafrecht. Van 1981 tot 1985 was hij onderzoeker bij de Coördinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming. Tussen 1985 en 1998 vervulde hij diverse functies bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie. In 1998 en 1999 was hij senior research fellow bij de Dartington Social Research Unit in Devon en visiting professor Social Work and Probation bij de University of Exeter (GB). Sinds november 1999 is hij werkzaam bij het NSCR. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Reclassering aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit.

Peter maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Sancties en Empirical Legal Studies.

Bekijk alle berichten

2084 entries « 1 of 42 »

2019

Menting, B; Lammers, M; Ruiter, S; Bernasco, W

The Influence of Activity Space and Visiting Frequency on Crime Location Choice: Findings from an Online Self-Report Survey Journal Article

The British Journal of Criminology , 2019.

Links | BibTeX

Dirkzwager, A J E; Nieuwbeerta, P

Psychische klachten bij gedetineerden: Psychometrische kenmerken van de Brief Symptom Inventory (BSI) Journal Article

Tijdschrift voor Psychiatrie, 61 (4), pp. 257-266, 2019.

Links | BibTeX

Blokland, A; Van der Leest, W; Soudijn, M

Officially Registered Criminal Careers of Members of Dutch Outlaw Motorcycle Gangs and Their Support Clubs Journal Article

Deviant Behavior, 2019.

Links | BibTeX

Gonçalves, L C; Endrass, J; Rossegger, A; Grace, R C; Dirkzwager, A J E

Assessing prison adjustment among young adult offenders: Changes, correlates, and outcomes Journal Article

European Journal of Criminology, 2019.

Links | BibTeX

Mollenhorst, G; Cuyper R. de, ; Volker, B; Dirkzwager, A; Nieuwbeerta, P

Segregated Worlds? the Level of Overlap Between Dutch Offenders’ Criminal and Core Discussion Networks Journal Article

Criminal Justice and Behavior, 2019.

Links | BibTeX

Liebst, L; Lindegaard, M R; Bernasco, W

Dissecting the Role of Dominance in Robberies: An Analysis and Implications for Micro-Sociology of Violence Journal Article

Journal of Interpersonal Violence, 2019.

Links | BibTeX

Philpot, R; Liebst, L; Møller, K; Lindegaard, M R; M., Levine

Capturing Violence in the Night-Time Economy: A Review of Established and Emerging Methodologies Journal Article

Aggression and Violent Behavior, 2019.

Links | BibTeX

Malsch, M

Incapacitation: Salutary protection of society or the definitive elimination of people? Book Chapter

Meijer, Sonja; Annison, Harry; O’Loughlin, Ailbhe (Ed.): Chapter 3, Oxford: Hart Publishing, 2019.

Abstract | BibTeX

Elffers, H; Van Bemmelen, R; Hesseling, E; Ramaker, S

Publiek als scherprechter. Kan aansturen op publieke verontwaardiging regelnavolging bevorderen? Book

Boomcriminologie, 2019.

Links | BibTeX

Malsch, M

De nieuwe Democrators, de rechter en de burger Journal Article

Nederlands Juristenblad, (16), pp. 1161-1164, 2019.

Links | BibTeX

Malsch, M; De Boer, M M

Interviews of suspects of crime: law and practice in European countries Journal Article

2019.

Links | BibTeX

Favril, L; Dirkzwager, A

De psychische gezondheid van gedetineerden in België en Nederland: een systematisch overzicht Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 61 (1), pp. 5-33, 2019.

Links | BibTeX

Van de Weijer, S G A; Eichelsheim, V I; Van der Laan, C; Van Dijk, M

Special issue on the intergenerational transmission of crime Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 2 , 2019.

Links | BibTeX

Song, G; Bernasco, W; Liu, L; Xiao, L; Zhou, S; Liao, W

Crime Feeds on Legal Activities: Daily Mobility Flows Help Explain Thieves’ Target Location Choices Journal Article

Journal of Quantitative Criminology, 2019.

Links | BibTeX

Hickert, A; Palmen, H; Dirkzwager, A; Nieuwbeerta, P

Receiving social support after short-term confinement: How support pre- and during-confinement contribute Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 2019.

Links | BibTeX

Stelma-Roorda, H N; Blankman, C; M.V., Antokolskaia

A changing paradigm of protection of vulnerable adults and its implications for the Netherlands Journal Article

Family & Law, 2019.

Links | BibTeX

Berger, E; de Berk, V; Beijers, J; Blokland, A

Wie heeft een wiethok op zolder? Een kwantitatief onderzoek naar risico- en beschermende factoren op persoons- en buurtniveau voor illegale hennepplantages in woningen Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 61 (1), pp. 59-90, 2019.

Links | BibTeX

Komter, M

The Suspects Statement Book

Cambridge University Press , 2019.

Links | BibTeX

B., Holá; A., Chibashimba

Punishment in Transition: Empirical Comparison of Post-Genocide Sentencing Practices in Rwanda Domestic Courts and at the ICTR Journal Article

Breaking the Cycle of Mass Atrocities: Criminological and Socio-Legal Approaches to International Criminal Law, pp. 137-162, 2019.

BibTeX

Smolders, A

'De rijdende rechter als rolmodel; hoe reality-televisie het beeld van de rechtspraak beinvloedt Journal Article

Justitiële verkenningen, 1 , pp. 69-80, 2019.

Links | BibTeX

B., Holá; A., Chibashimba

Punishment in Transition: Empirical Comparison of Post-Genocide Sentencing Practices in Rwanda Domestic Courts and at the ICTR Book Chapter

Aksenova, M; Parmetier, S; Van Sliedregt, E (Ed.): Breaking the Cycle of Mass Atrocities: Criminological and Socio-Legal Approaches to International Criminal Law, pp. 137-162, Oxford: Hart Publishing, 2019.

BibTeX

Favril, L; Dirkzwager, A

De psychische gezondheid van gedetineerden in België en Nederland: een systematisch overzicht Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 61 (1), pp. 5-33, 2019.

BibTeX

Bernasco, W

Adolescent offenders' current whereabouts predict locations of their future crimes Journal Article

PLOS ONE, 2019.

Links | BibTeX

de Vogel, V; Bruggeman, M; Lancel, M

Gender-sensitive Violence Risk Assessment: Predictive Validity of Six Tools in Female Forensic Psychiatric Patients Journal Article

Criminal Justice and Behavior, 2019.

Links | BibTeX

B., Holá; T., Bouwknegt

Child Soldiers in International Courtrooms: Unqualified Perpetrators, Erratic Witnesses and Irreparable Victims? Journal Article

Research Handbook on Child Soldiers, 2019.

Links | BibTeX

Smolders, A

De rijdende rechter als rolmodel; hoe reality-televisie het beeld van de rechtspraak beinvloedt Journal Article

Justitiële verkenningen, (1), 2019.

Links | BibTeX

2018

Thompson, J; Elbers, N A; Cameron, I D

Optimising the health of people in road injury compensation processes: what is the role of regulators and insurers? Book Chapter

Craig, A; Guest, R (Ed.): Adversity after the Crash: The Physical, Psychological and Social Burden of Motor Vehicle Accidents, pp. 91-112, New York: Nova Science, 2018, ISBN: 978-1-53614-563-2.

Links | BibTeX

Pauwels, L J R; Ljujic, V; De Buck, A D

Individual differences in political aggression: The role of social integration, perceived grievances and low self-control Journal Article

European Journal of Criminology, 2018.

Links | BibTeX

Doekhie, J; van Ginneken, E; Dirkzwager A. J. E., ; Nieuwbeerta, P

A Longitudinal Study on the Nature and Perceptions of Parole Supervision in the Netherlands Journal Article

Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 4 (4), pp. 491-515, 2018.

Links | BibTeX

Robert, L; Spaan, P; Blokland, A; Maes, E; Pauwels, L; Blom, M; Wartna, B

Hoe ‘anders’ zijn de criminele carrières van seksuele delinquenten? Een vergelijking van seksuele met niet-seksuele delinquenten op basis van nationale veroordelingsdata in België en Nederland Journal Article

Panopticon, 39 (5), pp. 519-539, 2018.

Links | BibTeX

Weulen Kranenbarg, M; Holt, T J; van der Ham, J

Don’t shoot the messenger! A criminological and computer science perspective on coordinated vulnerability disclosure Journal Article

Crime Science, 7 (1), pp. 1-9, 2018.

Links | BibTeX

de Kruijff, L; Berckmoes, L H

Desistance onder zedendaders: Narratieven van mannen veroordeeld voor zedenmisdrijven tegen minderjarigen in België Journal Article

Panopticon, 39 (5), 2018.

Links | BibTeX

Rodermond, E

Out of prison, out of crime? Women on the road to desistance PhD Thesis

2018.

Links | BibTeX

Holt, T J; van Wilsem, J; van de Weijer, S G A; Leukfeldt, R

Testing an Integrated Self-Control and Routine Activities Framework to Examine Malware Infection Victimization Journal Article

Social Science Computer Review, 2018.

Links | BibTeX

Elffers, H; Morgan, F

To what extent is revictimization risk mitigated by police prevention advice after a previous burglary? Journal Article

Crime Prevention and Community Safety, 2018.

Links | BibTeX

Huijsmans, T; Eichelsheim, V I; Weerman, F; Branje, S J T; Meeus, W H J

The Role of Siblings in Adolescent Delinquency Next to Parents, School, and Peers: Do Gender and Age Matter? Journal Article

Journal of Developmental and Life-Course Criminology, pp. 1-23, 2018.

Links | BibTeX

van Prooijen, J-W

Populism as political mentality underlying conspiracy theories Book Chapter

Rutjens, B; Brandt, M (Ed.): Belief systems and the perception of reality , pp. 79-96, Oxon, UK: Routledge, 2018, ISBN: 9781138070806.

Links | BibTeX

Smit, A E; Antokolskaia, M V; Bijleveld, C C J H

Strafrechtelijke afhandeling van seksueel kindermisbruik in de context van scheidingsproblematiek Journal Article

Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (FJR), 40 (10), pp. 260-266, 2018.

Links | BibTeX

M.H.A., Kluin; A.A.J., Blokland; W., Huisman; M.P., Peeters; E., Wiering; S.J., Jaspers

Patronen in regelovertreding in de chemische industrie Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie , 60 (4), pp. 421-454, 2018.

Links | BibTeX

Kruisbergen, E W; Leukfeldt, E R; Kleemans, E R; Roks, R A

Criminele geldstromen en ICT: over innovatieve werkwijzen, oude zekerheden en nieuwe flessenhalzen Journal Article

Justitiële Verkenningen, 44 (5), pp. 23-39, 2018.

Links | BibTeX

Liebst, L S; Philpot, R; Heinskou, M B; Lindegaard, M R

Bystander intervention in street violence: Current evidence and implications for practice Journal Article

Samfundsoekonomen, 4 , pp. 11-15, 2018.

Links | BibTeX

Malsch, M

De afnemende rol van de rechtspraak: is vervanging van de rechter mogelijk en wenselijk? Rechter in de marge? Journal Article

Justitiële verkenningen, 4 , pp. 49-63, 2018.

Links | BibTeX

Loncke, J; Eichelsheim, V I; Branje, S J T; Buysse, A; Meeus, W H J; Loeys, T

Factor Score Regression With Social Relations Model Components: A Case Study Exploring Antecedents and Consequences of Perceived Support in Families Journal Article

Frontiers in Psychology, 9 (1699), 2018.

Links | BibTeX

van Prooijen, J-W; van Vugt, M

Conspiracy theories: Evolved functions and psychological mechanisms Journal Article

Perspectives on Psychological Science, 13 , pp. 770-788, 2018.

Links | BibTeX

van der Stouwe, T; Asscher, J J; Hoeve, M; van der Laan, P H; Stams, G J J M

Follow-up of a social skills training (SST) for juvenile delinquents: effects of re-offending Journal Article

Journal of Experimental Criminology, 2018.

Links | BibTeX

Reis, R; Berckmoes, L H

Health, Youth, and Adolescence Book Chapter

Callan, H (Ed.): The International Encyclopedia of Anthropology, Wiley Online Library, 2018.

Links | BibTeX

Ruiter, S; Bernasco, W

Is travel actually risky? A study of situational causes of victimization Journal Article

Crime Science, 7 (1), pp. 10, 2018.

Links | BibTeX

van Onna, J; van der Geest, V R; Denkers, A J M

Rule-violating behaviour in white-collar offenders: A control group comparison Journal Article

European Journal of Criminology, 2018.

Links | BibTeX

Xiao, L; Liu, L; Song G. andRuiter, S; Zhou, S

Journey-to-Crime Distances of Residential Burglars in China Disentangled: Origin and Destination Effects Journal Article

ISPRS International Journal of Geo-Information, 7 (8), pp. 15, 2018.

Links | BibTeX

Wheeler, A P; Steenbeek, W; Andresen, M A

Testing for similarity in area-based spatial patterns: Alternative methods to Andresen's spatial point pattern test Journal Article

Transactions in GIS, 22 (3), pp. 760-774, 2018.

Links | BibTeX

2084 entries « 1 of 42 »
NSCR