Zoek

Sterfterisico verhoogd na gevangenschap ouder

Jaarlijks krijgen ouders van duizenden kinderen in Nederland een gevangenisstraf opgelegd. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het welzijn van deze kinderen. Recent onderzoek van het NSCR laat zien dat kinderen met een ouder in gevangenschap tijdens hun eigen volwassenheid een significant verhoogd sterfterisico hebben.

Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat kinderen die in hun jeugd gevangenschap van een ouder meemaken, vaker crimineel gedrag vertonen en meer mentale gezondheidsproblemen hebben. Ook is in onderzoek onder Amerikaanse peuters en Deense tieners een relatie gevonden tussen gevangenschap van de ouder en het vroegtijdig sterven van het kind. Het nieuwe NSCR-onderzoek gaat een stap verder door te kijken naar sterfte tijdens de volwassenheid (tussen 18 en 65 jaar) van personen die in hun jeugd gevangenschap van een ouder meemaakten.

Sterftecijfer ruim twee keer zo hoog

Uit het onderzoek blijkt dat deze kinderen tijdens hun eigen volwassenheid significant vaker waren gestorven – in 6,9% van de gevallen – dan kinderen met niet-criminele ouders (3,2%). Ook is een significant verschil gevonden met kinderen van criminele ouders die niet in de gevangenis hebben gezeten (4%), zelfs na controle voor de typen en aantal gepleegde delicten van de ouders. Dit duidt erop dat het verhoogde sterfterisico specifiek met de gevangenschap van de ouder te maken heeft en niet simpelweg met de criminaliteit van de ouders.

Opeenvolgende generaties onderzocht

Onderzoekers Van de Weijer, Smallbone en Bouwman maakten gebruik van de Transfive Study. Het startpunt van deze dataset zijn 198 jongens die tussen 1911 en 1914 in een opvoedingsgesticht zaten, omdat ze probleemgedrag vertoonden of omdat hun ouders niet adequaat voor ze konden zorgen. In de Transfive Study zijn de complete strafbladen en demografische gegevens van alle nakomelingen van deze hoog-risicojongeren verzameld. In het NSCR-onderzoek zijn twee opeenvolgende generaties uit deze dataset gebruikt: van de 919 ouders (gemiddeld geboren in 1932) is onderzocht in hoeverre hun crimineel gedrag en gevangenschap leidt tot vroegtijdige sterfte onder hun 1241 kinderen (gemiddeld geboren in 1960).

Meer aandacht voor negatieve gevolgen kind

Deze studie laat zien dat de kinderen van gevangenen een kwetsbare groep zijn en dat er meer aandacht nodig is voor hun mogelijke gezondheidsproblemen. Ook zou er binnen het strafrechtsysteem meer rekening gehouden kunnen worden met de diverse negatieve gevolgen van een gevangenisstraf voor de kinderen van gedetineerden.

Publicatiegegevens en verder lezen

Van de Weijer, S.G.A., Smallbone, H.S. & Bouwman, V. (2018) Parental Imprisonment and Premature Mortality in Adulthood. Journal of Developmental and Life-Course Criminology. Lees ook de blog Children of imprisoned parents: the increased risk of premature mortality van Steve van de Weijer voor Penal Reform International.

 
dr. Steve van de Weijer

Over dr. Steve van de Weijer

Steve van de Weijer is sinds september 2014 postdoc onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). In maart 2014 verdedigde hij zijn proefschrift over de intergenerationele overdracht van gewelddadige delinquentie. Zijn onderzoek richt zich op levensloopcriminologie, criminele carrières en de inter- en intragenerationele overdracht van criminaliteit.

Steve maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Sancties.

Bekijk alle berichten

2017

Eichelsheim, V I; van de Weijer, S

Zoals de ouden zongen, piepen de jongen: Over intergenerationele overdracht van (een gedegen) academische opvoeding Journal Article

pp. 118-123, 2017, ISSN: 978‐94‐6236‐761‐6.

BibTeX

Jolliffe, D; Farrington, D P; Piquero, A R; MacLeod, J F; van de Weijer, S

Prevalence of life-course-persistent, adolescence-limited, and late-onset offenders: A systematic review of prospective longitudinal studies Journal Article

Aggression and Violent Behavior, 33 (1), pp. 4-14, 2017, ISSN: 1359-1789.

Links | BibTeX

van de Weijer, S G A; Augustyn, M B; Besemer, S

Intergenerational Transmission of Crime: An International, Empirical Assessment Journal Article

pp. 279-297, 2017, ISSN: 978-1-138-81366-3.

BibTeX

Beijers, J; Bijleveld, C; van de Weijer, S; Liefbroer, A

“All in the family?” The Relationship Between Sibling Offending and Offending Risk Journal Article

Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 3 (1), pp. 1-14, 2017, ISSN: 2199-4641.

Links | BibTeX

van de Weijer, S G A; de Jong, R; Bijleveld, C C J H; Blokland, A A J; Raine, A

The Role of Heart Rate Levels in the Intergenerational Transmission of Crime Journal Article

Societies, 7 (3), pp. 23, 2017, ISSN: 2075-4698.

Links | BibTeX

van de Weijer, S G A; Kevin, Beaver M

An Exploration of Mate Similarity for Criminal Offending Behaviors: Results from a Multi-Generation Sample of Dutch Spouses Journal Article

Psychiatric Quarterly, 88 (3), pp. 523-533, 2017, ISSN: 1573-6709 (Electronic).

Links | BibTeX

van de Weijer, S G A; Leukfeldt, E R

Big Five Personality Traits of Cybercrime Victims Journal Article

Cyberpsychol Behav Soc Netw, 20 (7), pp. 407-412, 2017, ISSN: 2152-2723 (Electronic).

Links | BibTeX

Dennison, S; Bijleveld, C C J H; van de Weijer, S G A

Intergenerational continuity in incarceration: Evidence from a Dutch multi-generation cohort Journal Article

pp. 450-466, 2017, ISSN: 978-1-138-81366-3.

BibTeX

2016

van de Weijer, S G A; Beaver, K

An Exploration of Mate Similarity for Criminal Offending Behaviors: Results from a Multi-Generation Sample of Dutch Spouses Journal Article

Psychiatric Quarterly, 2016.

Links | BibTeX

2015

Bijleveld, C C J H; de Weijer, Van S G A; Ruiter, S; der Geest, Van V R

Analysetechnieken voor Niet-Experimentele Gegevens Book

Boom Juridische Uitgevers, 2015.

BibTeX

van de Weijer, S G A

Geweld wordt overgedragen van vader op zoon Journal Article

2015.

Links | BibTeX

van de Weijer, S G A

Intergenerationele overdracht van criminaliteit Journal Article

Sociologie Magazine, 23 , pp. 22-23, 2015.

BibTeX

van de Weijer, S G A; Bijleveld, C C J H; Huschek, D

Offending and mortality Journal Article

Advances in Life-course Research, 2015.

Links | BibTeX

van de Weijer, S G; Thornberry, T P; Bijleveld, C C J H; Blokland, A A J

The Effects of Parental Divorce on the Intergenerational Transmission of Crime Journal Article

Societies, 5 (1), pp. 89-108, 2015.

Links | BibTeX

de Weijer, Van S; Besemer, S; Bijleveld, C C J H; Blokland, A A J

The concentration of sex offenses in British and Dutch Families. Journal Article

pp. 321-348, 2015.

BibTeX

2014

Bijleveld, C C J H; de Weijer, Van S G A; Besemer, S; Huschek, D

Parental imprisonment and offspring outcomes: a study on offending and marriage chances. Journal Article

Psychology, Crime and Justice, 2014.

BibTeX

Koppen, Van V; Blokland, A; der Geest, Van V; Bijleveld, C; de Weijer, Van S

Late blooming offending Journal Article

2014.

BibTeX

2011

van de Weijer, S; Bijleveld, C; Blokland, A

De overdracht van gewelddadige delinquentie tussen drie generaties mannen. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 53 (3), pp. 244-259, 2011.

BibTeX
NSCR