Zoek

Studie naar geweld en bedreigingen tegen wetshandhavers

NSCR-onderzoeker Marie Rosenkrantz Lindegaard ontvangt een beurs van The Danish Working Environment Research Fund voor het onderzoeksproject ‘Vermindering van bedreiging en geweld tegen gevangenisbewakers en conducteurs, door een systematische analyse van conflictgedrag’. De nadruk ligt hierbij op de rol en het gedrag van medewerkers.

Onderzoek toont aan dat wetshandhavers, zoals gevangenisbewakers en conducteurs, regelmatig te maken hebben met geweld tijdens het werk. Toch is er een gebrek aan kennis over welke interacties risico’s opleveren en welk gedrag een de-escalerend of juist escalerend effect heeft in conflictsituaties. Marie Rosenkrantz Lindegaard en collega’s gaan dit bestuderen.

Ontwikkeling hulpprogramma’s voor conflicthantering

Een belangrijk doel van het onderzoek is de kennis over conflicthantering te vergroten en op basis daarvan aanbevelingen en tools te ontwikkelen. Hiermee kan een preventieve strategie worden uitgestippeld, aan de hand van concrete voorbeelden van raadzaam/passend en niet-raadzaam/ongepast gedrag bij gevangenisbewakers en conducteurs.

Focus op de rol en het gedrag van medewerkers

De studie wordt gebaseerd op de analyse van lichaamscamera-opnames van conflicten in het openbaar vervoer en CCTV-beelden van conflicten in de gevangenis. Het onderzoek is geïnspireerd op het project ‘Geweld, omstanders en … actie!’. Dit onderzoeksproject gebruikt camerabeelden van straatgevechten en overvallen om de rol van omstanders te bestuderen. In het nieuwe project ligt de nadruk op de rol en het gedrag van medewerkers in een conflict.

Voorlopige resultaten preventie van agressie in het openbaar vervoer

Een deelproject van de Universiteit van Kopenhagen heeft uitgewezen dat conducteurs in 15% van de gevallen te maken krijgen met agressief gedrag. Dit begint meestal met een stemverheffing, maar loopt vaak uit op meer fysiek gedrag. Wanneer een conducteur de strategie van fysieke dominantie inzet, wordt het risico op een agressieve passagier tien keer zo groot. Een meer meegaande strategie maakt het risico juist acht keer zo klein. Agressief gedrag van passagiers wordt in verband gebracht met situationele eigenschappen in plaats van met persoonskenmerken van de conducteur.
De resultaten van het project hebben geleid tot aanbevelingen aan het Deense vervoersbedrijf Movia. Deze aanbevelingen wijzen op de noodzaak om de gedragsstrategieën van conducteurs te evalueren, én te kijken hoe de aankoop en inspectie van kaartjes kan verbeteren. Movia onderzoekt nu hoe de resultaten van het project ervoor kunnen zorgen dat de werkpraktijk van conducteurs verbetert en hun veiligheid gewaarborgd is.

Het onderzoeksproject ‘Vermindering van bedreiging en geweld tegen gevangenisbewakers en conducteurs, door een systematische analyse van conflictgedrag’ wordt uitgevoerd in samenwerking met assistent-professor Lasse Suonperä Liebst, postdoc Richard Philpot en onderzoeksassistent Camilla Bank Friis van de faculteit Sociologie aan de Universiteit van Kopenhagen, the National Research Centre for the Working Environment, the Danish Prison and Probation Service, Traffic Company Movia and The Danish Crime Prevention Council.

dr. Marie Lindegaard

Over dr. Marie Lindegaard


Marie Rosenkrantz Lindegaard voltooide haar Master in antropologie aan de Universiteit van Kopenhagen in 2004. Haar scriptie was gebaseerd op etnografisch onderzoek onder jongeren in Kaapstad. De hoofdvraag was hoe jongeren hun veiligheid weten te waarborgen in een dagelijks leven dat gekenmerkt wordt door voortdurende geweldsdreiging. In 2009 promoveerde Marie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift richtte zich op de vraag waar en wanneer jongens in Kaapstad geweld gebruiken, en wat zij doen om dat juist te vermijden.

Marie werkt op het NSCR aan een project dat zich richt op interviews met overvallers uit Nederland. De nadruk ligt hierbij op het verklaren van waarom (geplande) overvallen soms gepleegd en soms niet gepleegd worden, en waarom sommige overvallen met meer geweld gepaard gaan dan andere. Onderzoeksinteresses van Marie zijn de situationele aspecten van de criminaliteit, het vermijden van misdaad, geweld, overvallen, daders, jeugd, agency, mannelijkheid, straatcultuur, sociale en ruimtelijke mobiliteit, kwalitatief onderzoek, etnografie van gevangenissen, Zuid-Afrika.

Marie maakt deel uit van het cluster Criminal Events.

Bekijk de website van de Video violence group.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

2017

Antokolskaia, M V; Coenraad, L M; der, Lans Marit Tomassen-van; van den Berg, C J W; Kaljee, J; Roorda, H N; Bijleveld, C C J H; Finkenauer, C; de Groot, G; Dirkse, M; Schellevis, T; Sijtesema, M C

Evaluatie pilot preventie vechtscheidingen en pilot regierechter echtscheidingen Technical Report

Raad voor de Rechtspraak 2017.

Links | BibTeX
NSCR