Zoek

symposium

Symposium Order in Context

Tijdens de diesviering op 29 maart ontvangt de bekende criminoloog en socioloog Robert J. Sampson een eredoctoraat van de Universiteit Utrecht. Ter gelegenheid van deze heuglijke gebeurtenis organiseert de afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht op 31 maart het symposium Order in Context, waaraan ook het NSCR een bijdrage zal leveren.

Hoe is de sociale context van invloed op de mate van wanorde en criminaliteit in buurten? Spelen sociale ongelijkheid, segregatie en wantrouwen tussen bewoners daarbij een rol? Op 31 maart organiseert de afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht ter gelegenheid van het eredoctoraat voor Professor Robert J. Sampson het symposium Order in Context waarin gezocht wordt naar antwoorden op deze vragen. Professor Sampson zal de keynote lezing van het symposium verzorgen. Vanuit het NSCR zal Wouter Steenbeek een presentatie geven waarin hij de (CBS) buurt als ruimtelijke eenheid van analyse vergelijkt met kleinere eenheden, zoals straten, én grotere eenheden, zoals wijken.

Professor Robert J. Sampson is Henry Ford II Professor in de sociale wetenschappen aan Harvard University (VS), lid van de National Academy of Sciences, en directeur van het Boston Area Research Initiative, een instituut dat onderzoek stimuleert op het snijvlak van sociale wetenschappen en beleid in de regio Boston. Sampsons onderzoek en onderwijs richten zich op onderwerpen als criminaliteit, ongelijkheid, burgerparticipatie en de sociale structuur van steden. Hij leidde een grootschalig onderzoek naar invloed van de buurtomgeving op de inwoners van Chicago. Ook analyseerde hij, samen met criminoloog John Laub, de levenslopen van 1.000 kansarme mannen die tijdens de grote Depressie in Boston geboren waren.

Meer informatie over het symposium kunt u vinden op http://order-in-context.sites.uu.nl.

prof. dr. Stijn Ruiter

Over prof. dr. Stijn Ruiter


Stijn Ruiter studeerde sociologie in Nijmegen en promoveerde aldaar op het terrein van sociaal kapitaal. Hij is senior onderzoeker bij het NSCR en bijzonder hoogleraar ‘Sociale en ruimtelijke aspecten van deviant gedrag’ bij de afdeling Sociologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek is met name gericht op ruimtelijk-temporele aspecten van criminaliteit en de rol van activiteitenpatronen van daders, slachtoffers en handhavers.

Stijn maakt deel uit van de Clusters Cybercrime, Criminal Events, Ruimtelijk-temporeel en Wildlife Crime.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten2006

Acda, P B A; van Papendrecht, Hoynck H P; Henkes, A B M; Geraerts, E; Horselenberg, R; van Koppen, P J

Anatomie van een dubieuze veroordeling : De Anjummer pensionmoorden. Journal Article

Nederlands Juristenblad, 81 (28), pp. 1558-1564, 2006.

BibTeX
NSCR