Zoek

The Human Factor of Cybercrime: inzicht in de mens achter de tech

Net als traditionele criminaliteit wordt cybercrime gepleegd door mensen. Maar wie zijn die daders achter de computer? Wie wordt slachtoffer? En hoe reageert de maatschappij? NSCR-onderzoeker Rutger Leukfeldt en fellow Thomas J. Holt stelden The Human Factor of Cybercrime samen. In dit naslagwerk zijn inzichten in de menselijke kant van cybercrime verzameld van criminologen wereldwijd.

Cybercrime wordt vaak gezien als een technisch delict waarvoor een technische oplossing nodig is, zoals een antivirusprogramma of firewall. Maar de plegers van cybercrime zijn mensen. Dat kan één individu zijn, maar ook een heel netwerk dat slachtoffers maakt en (mogelijk) wordt vervolgd door justitie. Menselijke besluitvorming speelt dan ook een belangrijke rol in het verloop van een online delict. The Human Factor of Cybercrime richt zich op de menselijke factor van cybercrime: daders, slachtoffers, justitie en beleidsmakers die betrokken zijn bij de aanpak van en wetgeving rondom cybercrime.

Traditionele crimineel of nieuw type dader?

De verscheidenheid van cybercrime roept veel vragen op. Gedragen cybercriminelen zich bijvoorbeeld hetzelfde als traditionele daders of gaat het om een nieuw type dader met andere kenmerken en motieven? Welke gebeurtenissen beïnvloeden het besluitvormingsproces van deze groep daders? En welke persoonlijke kenmerken en omstandigheden bieden een verhoogd of juist lager risico op slachtofferschap? Dit boek brengt toonaangevende criminologen van over de hele wereld samen om vragen rondom cybercrime te behandelen en alle facetten van slachtofferschap, daderschap, dadernetwerken en beleidsreacties te belichten.

Risicofactoren voor slachtofferschap cybercrime

In één van de hoofdstukken gaat NSCR-onderzoeker Steve van de Weijer in op de risicofactoren voor slachtofferschap van cybercrime. In lijn met criminologische theorieën werd in eerdere studies vaak gevonden dat het hebben van een lage zelfcontrole de kans op slachtofferschap van cybercriminaliteit verhoogt. Hetzelfde geldt voor online activiteiten die de zichtbaarheid of toegankelijkheid tot het slachtoffer verhogen. Deze studies gebruiken cross-sectionele data waarin slachtofferschap, zelfcontrole en online activiteiten op hetzelfde moment gemeten zijn. Maar de resultaten kunnen hierdoor ook het gevolg zijn van bestaande verschillen tussen mensen en niet een causaal effect aantonen.
Van de Weijer maakt in zijn studie gebruik van longitudinale gegevens om te onderzoeken of veranderingen in zelfcontrole en online gedragingen over een bepaalde periode ook tot veranderingen in slachtofferschap van cybercrime leiden. Door alleen te kijken naar veranderingen binnen dezelfde persoon, worden alle verschillen tussen mensen onderling uitgesloten en kan er een betere schatting van een causaal effect worden gegeven. Uit de resultaten van Van de Weijer blijkt dat bijna alle significante verbanden van online activiteiten en zelfcontrole met diverse soorten cybercrime verdwijnen. Dit duidt er op dat een lage zelfcontrole en bepaalde online activiteiten niet de oorzaak zijn van slachtofferschap maar er slechts mee samenhangen.

Publicatiegegevens en verder lezen

Leukfeldt, R. & Holt, T. (2019) The Human Factor of Cybercrime. Routledge.

dr. Rutger Leukfeldt

Over dr. Rutger Leukfeldt


Rutger Leukfeldt is senior onderzoeker cybercrime bij het NSCR en lector Cybersecurity in het mkb bij de Haagse Hogeschool. Rutger promoveerde op een onderzoek naar de ontstaans- en groeiprocessen van cybercriminele netwerken. Daarnaast voerde Rutger de afgelopen tien jaar voor opdrachtgevers uit zowel het publieke als private domein diverse cybercrime-onderzoeken uit. Enkele voorbeelden zijn onderzoek naar werkwijzen en daderkenmerken van cybercriminelen, onderzoek naar slachtofferschap van cybercrime en onderzoek naar de doorstroom van cybercrimezaken binnen de strafrechtketen. In 2015 kreeg Rutger een Marie Curie Individual Fellowship (EU-beurs) om de veranderde organisatie van criminele netwerken te bestuderen. In 2017 ontving hij een NWO Veni-beurs om de offline kant van cybercrime te bestuderen. Verder is hij sinds 2017 voorzitter van de Cybercrime Working Group van de European Society of Criminology.

Rutger maakt deel uit van het Cluster Cybercrime.

Bekijk alle berichtenNSCR