Zoek

The Oxford Handbook of Environmental Criminology: Omgevingscriminologie in kaart gebracht

The Oxford Handbook of Environmental Criminology geeft een overzicht van theorieontwikkeling en onderzoek naar de invloed van fysieke omgevingskenmerken op criminaliteit. Want waar vindt criminaliteit plaats en waarom juist daar? Oud-NSCR-directeur Gerben Bruinsma en de Britse auteur Shane Johnson stelden dit indrukwekkende boek samen.

Bij criminaliteit is het niet alleen van belang wie de wet overtreedt en waarom, maar ook waar en wanneer. In welke steden, buurten en straten vinden we de meeste slachtoffers? En in welk seizoen en op welk tijdstip van de dag vinden de meeste delicten plaats? Al sinds de opkomst van de criminologische wetenschap wordt onderzoek gedaan naar verschillen tussen landen, steden, locaties en tijdstippen in relatie tot criminaliteit.

Kenmerken ruimtelijke omgeving

Binnen deze omgevingscriminologie is inmiddels veel onderzoek gedaan en zijn veel theorieën ontwikkeld. Deze hebben met elkaar gemeen dat het niet gaat om individuele verschillen tussen daders, maar om kenmerken van de ruimtelijke omgeving. Dat kan variëren van de fysieke en sociale samenstelling van woonwijken tot aan de hoeveelheid politie op straat; en van de hoeveelheid mensen op straat tot aan de kenmerken van gebouwen.

Gedetailleerde en geavanceerde onderzoeksmethoden

In The Oxford Handbook of Environmental Criminology gaan internationale deskundigen in op de ontwikkelingen binnen het vakgebied, theoretische kwesties, onderzoeksmethoden, bevindingen en specifieke typen criminaliteit. De redacteuren schetsen de geschiedenis van het onderzoeksterrein vanaf het begin van de 19e eeuw. Ze laten zien dat het vakgebied floreert en de laatste twintig jaar gebruikmaakt van steeds gedetailleerdere en geavanceerder onderzoeksmethoden.

Hoe kiest een dader zijn locatie?

Het boek behandelt onder meer de relatie tussen buurtkenmerken en criminaliteit in de Verenigde Staten, Europa en Afrika, kenmerken van gebouwen en aanwezige voorzieningen, de rol van straatnetwerken en toezichthouders, kenmerken van specifieke locaties, seizoensinvloeden en verschillen tijdstippen, en de wijze waarop daders locaties uitzoeken. Ook komen een aantal specifieke criminaliteitstypen aan bod, zoals cybercrime, maritieme piraterij en terrorisme.

Publicatiegegevens en verder lezen

Bruinsma, G.J.N., Johnson, S.D. (2018). The Oxford Handbook of Environmental Criminology. Naast de samenstellers werkten ook een aantal (ex-)onderzoekers van het NSCR mee aan het boek: Wim Bernasco, Evelien Hoeben, Danielle Reynald en Frank Weerman. Kijk voor meer informatie op Oxford University Press.

 

prof. dr. Gerben Bruinsma

Over prof. dr. Gerben Bruinsma


Prof. dr. Gerben J.N. Bruinsma studeerde sociologie en criminologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na zijn afstuderen in 1975 werd hij wetenschappelijk medewerker aan het Criminologisch Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1981 vertrok hij naar de faculteit Bestuurskunde van de Universiteit Twente om er het onderwijs en onderzoek in de Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek te verzorgen. Daar werd hij in 1985 benoemd tot UHD Methodologie en methoden van bestuurskundig onderzoek. In hetzelfde jaar promoveerde hij bij prof. dr. C.I. Dessaur en dr. W.C. Ultee aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RU op het proefschrift 'Criminaliteit als sociaal leerproces. Een toetsing van de differentiële-associatietheorie in de versie van K-D. Opp.'

Hij is medeoprichter en directeur van het Internationaal Politie Instituut Twente (IPIT) en was van 1995 tot 1999 bijzonder hoogleraar Bestuurskundige criminologie aan de Universiteit Twente. Per september 1999 werd hij gewoon hoogleraar Criminologie aan de Universiteit Leiden (tot 2009) en sinds 2009 is hij hoogleraar Omgevingscriminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanaf 1 februari 1999 tot en met 15 augustus 2014 was hij wetenschappelijk directeur van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Hij bekleedde een aantal redactiefuncties, is reviewer van een aantal criminologische tijdschriften en vervult diverse bestuurlijke en adviesfuncties. Gerben Bruinsma is een van de vier criminologen die voor de Parlementaire Enquêtecommissie ‘Opsporingsmethoden’ in 1995 onderzoek heeft verricht naar de aard en de omvang van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Hij heeft de bachelor en masteropleiding Criminologie aan de Universiteit Leiden opgericht en vorm gegeven.

In 2006 was hij visitor aan het Institute of Criminology te Cambridge (UK) en in 2014 visiting professor of the Department of Criminology and Criminal Justice of the University of Maryland (USA). Hij is in 2009 onderscheiden met de eerste Freda Adler Distinguished International Scholar Award van de American Society of Criminology. Van september 2014 tot september 2015 was hij President of the European Society of Criminology. Tegenwoordig houdt hij zich als senior onderzoeker vooral bezig met thema’s uit de geografische, theoretische en historische criminologie.

Gerben maakt deel uit van het Cluster Ruimtelijk-temporeel.

Curriculum vitae: CV Gerben Bruinsma
Website publicaties: Website publicaties Gerben Bruinsma

Bekijk alle berichten

2018

Amy, Meenaghan; Claire, Nee; van Gelder, J L; Marco, Otte; Zarah, Vernham

Getting Closer to the Action: Using the Virtual Enactment Method to Understand Burglary Journal Article

Deviant Behavior, pp. 1-24, 2018, ISSN: 0163-9625.

Links | BibTeX

van Gelder, J L; Corinna, Martin; van Prooijen, J W; de Vries, R; Marijke, Marsman; Margit, Averdijk; Danielle, Reynald; Tara, Donker

Seeing is Believing? Comparing Negative Affect, Realism and Presence in Visual Versus Written Guardianship Scenarios Journal Article

Deviant Behavior, pp. 1-14, 2018, ISSN: 0163-9625.

Links | BibTeX

2017

Bernasco, W; van Gelder, J L; Elffers, H

The Oxford Handbook of Offender Decision Making Book

Oxford University Press, 2017.

Links | BibTeX

Elffers, H; van Gelder, J L

Criminal decision making: time to reject the rational choice theory and go on with the dual process theory? Journal Article

pp. 124-131, 2017, ISSN: 978‐94‐6236‐761‐6.

BibTeX

Frankenhuis, W E; Fenneman, J; van Gelder, J L; Godoy, I

CLASH's life history foundations Journal Article

Behav Brain Sci, 40 , pp. e84, 2017, ISSN: 1469-1825 (Electronic).

Links | BibTeX

van Gelder, J L

Dual-Process Models of Criminal Decision Making Journal Article

pp. 166-180, 2017, ISSN: 9780199338801.

Links | BibTeX

van Gelder, J L

Emotions in Offender Decision Making Journal Article

pp. 466-478, 2017, ISSN: 9780199338801.

Links | BibTeX

van Gelder, J L

Hot criminology or what Homer’s Odyssea can teach criminologists about decision making. Journal Article

pp. 30-49, 2017, ISSN: 978-1-138-21722-5.

BibTeX

van Gelder, J L; Margit, Averdijk; Denis, Ribeaud; Manuel, Eisner

Punitive Parenting and Delinquency: The Mediating Role of Short-Term Mindsets Journal Article

The British Journal of Criminology, 2017, ISSN: 0007-0955.

Links | BibTeX

van Gelder, J L; Nee, C; Otte, M; Demetriou, A; van Sintemaartensdijk, I; van Prooijen, J W

Virtual Burglary: Exploring the Potential of Virtual Reality to Study Burglary in Action Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 54 (1), pp. 29-62, 2017, ISSN: 0022-4278.

Links | BibTeX

Weulen, Kranenbarg Marleen; Thomas, Holt J; van Gelder, J L

Offending and Victimization in the Digital Age: Comparing Correlates of Cybercrime and Traditional Offending-Only, Victimization-Only and the Victimization-Offending Overlap Journal Article

Deviant Behavior, pp. 1-16, 2017, ISSN: 0163-9625.

Links | BibTeX

de Vries, R E; Raghuvar, Pathak D; van Gelder, J L; Gurmeet, Singh

Explaining Unethical Business Decisions: The role of personality, environment, and states Journal Article

Personality and Individual Differences, 117 , pp. 188-197, 2017, ISSN: 01918869.

Links | BibTeX

Wim, Bernasco; Henk, Elffers; van Gelder, J L

Editors’ Introduction Journal Article

pp. 1-9, 2017, ISSN: 9780199338801.

Links | BibTeX

2016

Averdijk, M; van Gelder, J L; Eisner, M; Ribeaud, D

Violence begets violence… But how? A decision making perspective on the victim-offender overlap Journal Article

Criminology, 54 , pp. 282-306, 2016.

BibTeX

Dirkzwager, A; van Gelder, J L; Ruiter, S; Custers, G

Beroemd en Berucht: Criminaliteit in Amsterdam Book

SWP, 2016.

BibTeX

Eisner, M; Murray, A L; Ribeaud, D; Averdijk, M; van Gelder, J L

From the Savannah to the Magistrate’s Court: The Roots of Criminal Justice in Evolved Human Psychology Journal Article

2016.

BibTeX

van Gelder, J L; Averdijk, M; Eisner, M; Ribeaud, D

Unpacking the victim-offender overlap: Beyond subcultural theory and risky lifestyles Journal Article

Journal of Quantitative Criminology, 31 , pp. 653-675, 2016.

BibTeX

van Gelder, J L; Dirkzwager, A; Ruiter, S

Beroemd en berucht: Een introductie Journal Article

pp. 9-16, 2016.

BibTeX

van Gelder, J L; Nee, C; Otte, M; Demetriou, A; Sintemaartensdijk, Van I; Prooijen, Van J W

Exploring the Potential of Virtual Reality to Study Burglary in Action Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 2016.

Links | BibTeX

van Gelder, J L; Nee, C; Otte, M; Demetriou, A; van Sintemaartensdijk, I; van Prooijen, J W

Virtual Burglary: Exploring the Potential of Virtual Reality to Study Burglary in Action Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 2016.

Links | BibTeX

van Gelder, J L; de Vries, R E

Traits and states at work: Lure, risk and personality as predictors of occupational crime Journal Article

Psychology, Crime & Law, 22 (7), pp. 701-720, 2016.

Links | BibTeX

2015

Aarten, P G M; van Gelder, J L; Lamet, W; Borgers, M J; van der Laan, P H

Exploring public support for suspended sentences in the Netherlands Journal Article

European Journal of Criminology, 12 , pp. 188-207, 2015.

BibTeX

van Gelder, J L; Aarten, P; Lamet, W; van der Laan, P H

Unknown, unloved? Public opinion on and knowledge of suspended sentences in The Netherlands. Journal Article

Crime & Delinquency, 61 , pp. 669-689, 2015.

BibTeX

van Gelder, J L; Averdijk, M; Eisner, M; Ribeaud, D

Unpacking the victim-offender overlap: Beyond subcultural theory and risky lifestyles Journal Article

Journal of Quantitative Criminology, 31 , pp. 653-675, 2015.

BibTeX

van Gelder, J L; Luciano, E C

Tenure security as a predictor of investment in housing improvement in low-income settlements: Testing a tripartite model. Journal Article

Environment and Planning A, 47 , pp. 485-500, 2015.

BibTeX

van Gelder, J L; Luciano, E C; Kranenbarg, Weulen M; Hershfield, H E

Friends With My Future Self: Longitudinal Vividness Intervention Reduces Delinquency. Journal Article

Criminology, 53 (2), pp. 158-179, 2015.

Links | BibTeX

de Vries, R E; van Gelder, J L

Explaining workplace delinquency: The role of Honesty-Humility, ethical culture, and employee surveillance Journal Article

Personality and Individual Difference, 86 , pp. 112-116, 2015.

BibTeX

2010

van Gelder, J L

Tales of deviance and control : On space, rules, and law in squatter settlements. Journal Article

Law & Society Review, 44 (2), pp. 239-268, 2010.

BibTeX

van Gelder, J L

Tenure security and housing improvement in Buenos Aires Journal Article

Land Lines, 22 (3), pp. sep-15, 2010.

BibTeX

van Gelder, J L

What tenure security? : The case for a tripartite view. Journal Article

Land Use Policy, 27 , pp. 449-456, 2010.

BibTeX

Reerink, G; van Gelder, J L

Land titling, perceived tenure security, and housing consolidation in the kampongs of Bandung, Indonesia. Journal Article

Habitat International, 34 , pp. 78-85, 2010.

BibTeX

2009

van Gelder, J L

Assessing fit : Perceptions of informality and expectations of legality (working paper). Technical Report

Lincoln Institute of Land Policy 2009.

BibTeX

van Gelder, J L

Evaluando adecuacion : Percepciones de informalidad y expectativas de legalidad (working paper). Technical Report

Lincoln Institute of Land Policy 2009.

BibTeX

van Gelder, J L

Evaluating a dual-process model of risk : Affect and cognition as determinants of risky choice. Journal Article

Journal of Behavioral Decission Making, 22 (1), pp. 45-61, 2009.

BibTeX

van Gelder, J L

Legal tenure security, perceived tenure security and housing improvement in Buenos Aires : An attempt towards integration Journal Article

International Journal of Urban & Regional Research, 33 (1), pp. 126-146, 2009.

BibTeX

van Gelder, J L

Tenure security in de informele stad in Latijns Amerika : Wanneer recht en realiteit uit elkaar lopen. Journal Article

Recht der Werkelijkheid, 30 (1), pp. 27-44, 2009.

BibTeX
NSCR