Zoek

The Oxford Handbook of Offender Decision Making: inzicht in crimineel gedrag

The Oxford Handbook of Offender Decision Making wordt naar verwachting hét naslagwerk over criminele keuzes en besluitvorming bij daders. NSCR-onderzoekers Wim Bernasco, Jean-Louis van Gelder en Henk Elffers stelden het samen. De door hen uitgenodigde deskundigen behandelen in 33 hoofdstukken theorie, empirische bevindingen, onderzoeksmethoden en specifieke typen criminaliteit.

Hoe komen criminele keuzes tot stand? In vrijwel elke discussie over criminaliteit en rechtshandhaving komt deze vraag aan de orde. Toch zijn er weinig teksten die het keuzegedrag van misdadigers in de volle breedte behandelen. Worden potentiële daders afgeschrikt door straffen? Hoe gaan zij om met de kans op betrapping? Wat hebben emoties met misdaad te maken? Is jeugdcriminaliteit (louter) een kwestie van impulsief gedrag? In hoeverre leren criminelen van hun eigen ervaring of van die van anderen? Leiden meer wapens ook tot meer geweld?

Actueel overzicht van criminaliteit en levensloop

De relevantie van deze vragen én de afwezigheid van een integrale tekst op dit terrein, vormden de reden om The Oxford Handbook of Offender Decision Making samen te stellen. In het boek staan actuele overzichten van criminaliteit en levensloop, de keuze van doelwitten, slachtoffers, locaties en methoden. Een voorbeeld is de rol die vuurwapens kunnen spelen bij delicten: wanneer daders wapens dragen en ermee dreigen, lijkt dit het risico op geweld te verkleinen omdat het slachtoffers ervan weerhoudt zich te verzetten. Daarnaast zijn de belangrijkste theoretische perspectieven op het keuzegedrag van daders opgenomen. Uit veel bijdragen blijkt dat misdaad voortvloeit uit een combinatie van doelgerichtheid en emoties. Dat geldt voor zware levensdelicten, maar ook voor minder ingrijpende vermogensmisdrijven.

Verschillende typen criminaliteit

In The Oxford Handbook of Offender Decision Making komen verschillende typen criminaliteit afzonderlijk aan de orde, waaronder moord en doodslag, huiselijk geweld, straatcriminaliteit, seksuele criminaliteit, cybercriminaliteit en organisatie- en witteboordencriminaliteit. Het boek bevat ook hoofdstukken waarin de belangrijkste methoden van onderzoek naar het keuzegedrag van daders worden behandeld, zoals experimenten, observatiestudies, surveys, interviews en simulaties.

Publicatiegegevens en verder lezen

Bernasco, W., Van Gelder, J.L., Elffers, H. (2017) The Oxford Handbook of Offender Decision Making. Naast de samenstellers werkten ook NSCR-onderzoekers Marie Rosenkrantz Lindegaard, Stijn Ruiter en Frank Weerman mee aan het boek. Meer informatie staat op de website van Oxford University Press.

prof. dr. Wim Bernasco

Over prof. dr. Wim Bernasco


Wim Bernasco is senior onderzoeker bij het NSCR en bijzonder hoogleraar ‘Ruimtelijke analyse van criminaliteit’ bij de afdeling Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij bestudeert ruimtelijke aspecten van criminaliteit, waaronder reisgedrag en doelwitkeuze van daders. Ook verricht hij onderzoek naar situationele oorzaken van criminaliteit.

Wim maakt deel uit van de Clusters Criminal Events, Levensloop en Ruimtelijk-temporeel.

Bekijk de website van de Video violence group.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

126 entries « 1 of 6 »

2017

Lindegaard, M R; Bernasco, W

Learning About Crime Prevention from Aborted Crimes: Intrapersonal Comparisons of Committed and Aborted Robbery Journal Article

pp. 19-34, 2017, ISSN: 978-3-319-27793-6.

Links | BibTeX

Lindegaard, M R; Liebst, L S; Bernasco, W; Heinskou, M B; Philpot, R; Levine, M; Verbeek, P

Consolation in the aftermath of robberies resembles post-aggression consolation in chimpanzees Journal Article

PLoS One, 12 (5), pp. e0177725, 2017, ISSN: 1932-6203 (Electronic).

Links | BibTeX

Bernasco, W; van Gelder, J L; Elffers, H

The Oxford Handbook of Offender Decision Making Book

Oxford University Press, 2017.

Links | BibTeX

Christophe, Vandeviver; Wim, Bernasco

The geography of crime and crime control Journal Article

Applied Geography, 86 , pp. 220-225, 2017, ISSN: 0143-6228.

Links | BibTeX

Bernasco, W; Steenbeek, W

Concentratie van misdaad in hotspots: de 80/20-regel onder de loep Miscellaneous

2017.

Links | BibTeX

Menting, B; Lammers, M; Ruiter, S; Bernasco, W

Daders slaan ook toe in woonbuurten van familieleden Journal Article

2017.

Links | BibTeX

Elonheimo, H; Frederiksen, S; Bernasco, W; Blokland, A

Comparing criminal careers across three national cohorts: Finland, Denmark, and the Netherlands Journal Article

pp. 140-155, 2017.

Links | BibTeX

Wim, Bernasco

Modeling Offender Decision Making with Secondary Data Journal Article

pp. 569-586, 2017, ISSN: 9780199338801.

Links | BibTeX

Wim, Bernasco; de Graaff, T; Jan, Rouwendal; Wouter, Steenbeek

Social Interactions and Crime Revisited: An Investigation Using Individual Offender Data in Dutch Neighborhoods Journal Article

The Review of Economics and Statistics, 99 (4), pp. 622-636, 2017, ISSN: 0034-6535.

Links | BibTeX

Wim, Bernasco; Henk, Elffers; van Gelder, J L

Editors’ Introduction Journal Article

pp. 1-9, 2017, ISSN: 9780199338801.

Links | BibTeX

Evelien, Hoeben; Frank, Weerman; Wim, Bernasco

Gerben’s commute and victimization: Would moving to Amsterdam have been safer? Journal Article

pp. 160-172, 2017, ISSN: 978-94-6236-761-6.

BibTeX

Wim, Bernasco; Stijn, Ruiter; Richard, Block

Do Street Robbery Location Choices Vary Over Time of Day or Day of Week? A Test in Chicago Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 54 (2), pp. 244-275, 2017, ISSN: 0022-4278.

Links | BibTeX

Wim, Bernasco; Wouter, Steenbeek

More Places than Crimes: Implications for Evaluating the Law of Crime Concentration at Place Journal Article

Journal of Quantitative Criminology, 33 (3), pp. 451-467, 2017, ISSN: 1573-7799.

Links | BibTeX

2016

Weerman, F; Pauwels, L; Bernasco, W; Bruinsma, G J N

Gender Differences in Delinquency and Situational Action Theory: A Partial Test Journal Article

Justice Quarterly, 33 (7), pp. 1182-1209, 2016.

BibTeX

Lindegaard, M; Bernasco, W

Learning about crime prevention from aborted crimes: Intra-personal comparisons of committed and aborted robbery Journal Article

pp. 19-34, 2016.

BibTeX

Lindegaard, M R; Bernasco, W

Crime Caught on Camera Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 2016.

BibTeX

Lindegaard, M R; Bernasco, W

Robbery in the spotlight: Explanations of violence and failure Book

Elsevier-Reed/Politie & Wetenschap, 2016.

BibTeX

Lindegaard, M R; Bernasco, W; van Dijk, T

Overvallen in beeld: Gedrag van daders, slachtoffers en omstanders Book

Politie en Wetenschap, 2016.

Links | BibTeX

Townsley, M; Birks, D; Ruiter, S; Bernasco, W; White, G

Target Selection Models with Preference Variation Between Offenders Journal Article

Journal of Quantitative Criminology, 2016.

Links | BibTeX

Bernasco, W

Locatiekeuze van daders Journal Article

2016.

Links | BibTeX

Bernasco, W

Mobiliteit van daders over de open Europese binnengrenzen Journal Article

2016.

Links | BibTeX

126 entries « 1 of 6 »
NSCR