Zoek

Themanummer innovatieve methoden in criminologisch onderzoek

Innovatieve methoden in criminologisch onderzoek

Nieuwe technologieën, zoals GPS, internet en virtual reality hebben niet alleen in toenemende mate invloed op ons dagelijks leven, ze kunnen ook onze kennis vergroten over waar, wanneer en waarom criminaliteit voorkomt. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren diverse andere methoden ontwikkeld die nieuwe mogelijkheden bieden voor voor criminologisch onderzoek, zoals neuropsychologische methoden en tijdsbestedingsonderzoek. Toch neigen criminologen meestal terug te vallen op traditionele methoden om data te verzamelen, zoals schriftelijke vragenlijsten, interviews en systematische observaties. NSCR CRIME Lab heeft daarom een themanummer verzorgd dat helemaal is gewijd aan nieuwe onderzoeksmethoden. Dit nummer is onlangs verschenen in het tijdschrift Crime Science.

Het themanummer verkent nieuwe onderzoeksmethoden en veelbelovende technologieën die potentie hebben voor criminologisch onderzoek. De auteurs besteden specifiek aandacht aan de praktische kanten van de methoden, zodat geïnteresseerde onderzoekers ze kunnen toepassen in hun eigen projecten. Elk artikel in het themanummer bespreekt een specifieke technologie of methode en is zo opgezet dat het de lezer zowel inzicht geeft in de betreffende methode als een overzicht van de relevante wetenschappelijke literatuur. Ook worden zowel de sterke als de zwakke kanten van de methoden belicht.

Het themanummer richt zich op gevestigde onderzoekers maar ook op bachelor- en master-studenten. Het is daarmee niet alleen geschikt als naslagwerk, maar kan ook worden gebruikt in methodologievakken in sociaal-wetenschappelijke opleidingen.

In het themanummer zijn de volgende bijdragen van NSCR- onderzoekers opgenomen:

mr. dr. Jean-Louis van Gelder

Over mr. dr. Jean-Louis van Gelder


Jean-Louis van Gelder studeerde Arbeids-& Organisatiepsychologie en Rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Beide achtergronden werden vervolgens gecombineerd in de dissertatie “The Law and Psychology of Land Tenure Security: Evidence from Buenos Aires” welke tevens aan de UvA werd afgerond. In 2012 promoveerde hij nog een keer aan de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit op de invloed van affect en cognitie bij het nemen van criminele beslissingen. Momenteel richt hij zich op het gebruik van innovatieve methoden zoals virtual reality, social media en geo-tagged foto's in criminologisch onderzoek. Zijn andere onderzoeksinteresses liggen op het gebied van risicoperceptie en –gedrag, de informele sector, slachtofferschap en dual-process theorie. Jean-Louis is initiator en coördinator van NSCR’s CRIME Lab.

Jean-Louis maakt deel uit van het Cluster CRIME Lab & Technology.

Bekijk alle berichten

2017

Antokolskaia, M V; Coenraad, L M; der, Lans Marit Tomassen-van; van den Berg, C J W; Kaljee, J; Roorda, H N; Bijleveld, C C J H; Finkenauer, C; de Groot, G; Dirkse, M; Schellevis, T; Sijtesema, M C

Evaluatie pilot preventie vechtscheidingen en pilot regierechter echtscheidingen Technical Report

Raad voor de Rechtspraak 2017.

Links | BibTeX

van der Laan, P H; Dirkzwager, A J E; Dirkse, M

Rekenkameronderzoek Nazorg: Terugkeer van ex-gedetineerden in de Amersfoortse samenleving Technical Report

Rekenkamer Amersfoort 2017.

BibTeX

2013

Braga, A A; Welsh, B C; Papachristos, A V; Schnell, C; Grossman, L

The growth of randomized experiments in policing. The vital few and the salience of mentoring Journal Article

Journal of Experimental Criminology, 10 (1), pp. jan-28, 2013.

BibTeX
NSCR