Zoek

Twee nieuwe promotieonderzoeken in samenwerking met A-Lab

Onderzoek naar genetische en omgevingsinvloeden op agressief en normoverschrijdend gedrag

De oorzaken van verschillen in agressief en normoverschrijdend gedrag bij (jong)volwassenen zijn complex en multifactorieel: naast omgevingsinvloeden spelen genetische verschillen tussen individuen een rol. Binnen de levensloopcriminologie ligt de focus doorgaans op de rol van omgevingsinvloeden en zijn genetische invloeden lange tijd genegeerd. Recentelijk verschijnen er echter steeds meer studies die aantonen dat een aanzienlijk deel van de verschillen in agressief, normoverschrijdend en crimineel gedrag wordt verklaard door genetische factoren. In dit onderzoeksproject worden beide soorten invloeden onderzocht.

Er wordt gebruikgemaakt van unieke data van het Nederlands Tweelingen Register (NTR). Door genetische statistische modellen toe te passen op longitudinale gegevens van tweelingen en hun familieleden kan het relatieve belang van genetische- en omgevingsfactoren bepaald worden. Ook zal onderzocht worden welke specifieke genetische varianten en omgevingsfactoren van invloed zijn op agressief en normoverschrijdend gedrag.

Camiel van der Laan gaat dit onderzoek uitvoeren. Hij studeerde Algemene Sociale Wetenschappen (BSc, 2013) aan de Universiteit van Amsterdam en rondde vorig jaar de research master Child Development & Education af. Vanaf 1 augustus start hij bij het NSCR als promovendus. Camiel zal de komende vier jaar onderzoek doen onder begeleiding van Dorret Boomsma (VU) en Steve van de Weijer (NSCR).

Onderzoek naar eenoudergezinnen en criminaliteit

Kinderen die opgroeien in eenoudergezinnen komen vaker met de politie in aanraking dan kinderen die met beide ouders opgroeien. Waar dat precies aan ligt, is nog niet duidelijk. Om verklarende mechanismen in kaart te brengen, wordt in dit project onderzocht of er verschillen zijn in geregistreerde politiecontacten tussen kinderen die opgroeien in een eenoudergezin na een echtscheiding, in een eenoudergezin na een overlijden, en in een eenoudergezin waar een van beide ouders nooit deel van heeft uitgemaakt. Er wordt rekening gehouden met hoe lang de kinderen deel hebben uitgemaakt van een eenoudergezin, met kenmerken van de kinderen zelf en met die van hun ouders, het gezin en de buurt waar zij opgroeien.

Vanaf 1 september neemt Janique Kroese de uitvoering van dit project op zich. Ze wordt hierbij begeleid door Wim Bernasco (NSCR), Jan Rouwendal (FEWEB) en Aart Liefbroer (FSW). Janique heeft in 2016 de onderzoeksmaster Sociale Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgerond. Haar masterscriptie ging over het gedrag van ex-partners bij vechtscheidingen en de effecten hiervan op het welzijn van hun kinderen. Na haar studie heeft ze als junior docent en als onderzoeks- en onderwijsassistent gewerkt bij de Vrije Universiteit. Janique is met name geïnteresseerd in interpersoonlijke processen, bijvoorbeeld in gezinnen en in liefdesrelaties.

Credits beeld: Shutterstock

dr. Steve van de Weijer

Over dr. Steve van de Weijer

Steve van de Weijer is sinds september 2014 postdoc onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). In maart 2014 verdedigde hij zijn proefschrift over de intergenerationele overdracht van gewelddadige delinquentie. Zijn onderzoek richt zich op levensloopcriminologie, criminele carrières en de inter- en intragenerationele overdracht van criminaliteit.

Steve maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Sancties.

Bekijk alle berichten

2017

Eichelsheim, V I; van de Weijer, S

Zoals de ouden zongen, piepen de jongen. Over intergenerationele overdracht van (een gedegen) academische opvoeding Incollection

Bijleveld, C C J H; van der Laan, P H (Ed.): Liber Amicorum Gerben Bruinsma, Amsterdam, 2017.

BibTeX

2015

van de Weijer, S G A; Bijleveld, C C J H; Huschek, D

Offending and mortality Journal Article

Advances in Life-course Research, 2015.

Links | BibTeX

de Weijer, Van S G; Thornberry, T P; Bijleveld, C C; Blokland, A A

The Effects of Parental Divorce on the Intergenerational Transmission of Crime Journal Article

Societies, 5 (1), pp. 89-108, 2015.

Links | BibTeX

Bijleveld, C C J H; van de Weijer, Ruiter S G A S; van der Geest, V R

Analysetechnieken voor Niet-Experimentele Gegevens Book

Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2015.

BibTeX

de Weijer, Van S; Besemer, S; Bijleveld, C C J H; Blokland, A A J

The concentration of sex offenses in British and Dutch Families. Book Chapter

Lussier, Blokland & A A J P (Ed.): Chapter Sex Offenders: A Criminal Career Approach, pp. 321-348., : Wiley, Chichester, 2015.

BibTeX

Bijleveld, C C J H; de Weijer, Van S G A; Ruiter, S; der Geest, Van V R

Analysetechnieken voor Niet-Experimentele Gegevens Book

Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2015.

BibTeX

2014

Koppen, Van V; Blokland, A; der Geest, Van V; Bijleveld, C; de Weijer, Van S

Late blooming offending Book Chapter

Tonry, M (Ed.): Oxford Handbook Online Criminology, Oxford University Press, 2014.

BibTeX

2011

van de Weijer, S; Bijleveld, C; Blokland, A

De overdracht van gewelddadige delinquentie tussen drie generaties mannen. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 53 (3), pp. 244-259, 2011, (NSCR-2011.52-4).

BibTeX

0000

van de Weijer, S

Miscellaneous

0000.

BibTeX
NSCR