Zoek

Focusgroep online delen van ongewenste seksuele ervaringen

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het NSCR doen onderzoek naar de motivatie achter het online delen van ongewenste seksuele ervaringen. Het onderzoek wordt gesteund door Fonds Slachtofferhulp. Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de beweegredenen van slachtoffers om hun ervaringen met seksueel geweld of grensoverschrijdend gedrag op het internet te delen, wat het effect is van het delen en welke behoeftes slachtoffers hebben op het gebied van hulpverlening. Dit resulteert in praktische handvatten voor hulp aan slachtoffers.

Naast een beschrijvend literatuuronderzoek, een analyse van socialmediaberichten, een survey en interviews met slachtoffers, maakt het houden van focusgroepen deel uit van het onderzoek. In deze focusgroepen zitten wetenschappers én zorg- of hulpverleners op het gebied van slachtofferschap van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het doel van deze bijeenkomsten is enerzijds betrokkenen informeren over de voorlopige resultaten en anderzijds feedback ontvangen op de bevindingen. Op deze manier kunnen de onderzoekers de resultaten toetsen en verder uitdiepen.

Lees meer over dit onderzoek.

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Marleen Gorissen, via MGorissen@nscr.nl.

Over dr. Chantal van den Berg


Chantal van den Berg is fellow van het Cluster Levensloop.
In haar onderzoek is zij geïnteresseerd in zedendelinquentie, bestudeerd vanuit een levensloopperspectief. Haar onderzoekslijn bouwt voort op haar promotieonderzoek uitgevoerd bij het NSCR en de Vrije Universiteit Amsterdam, naar de ontwikkeling van jeugdige zedendelinquenten tot in de volwassenheid. Centraal stonden daarbij de ontwikkeling van de criminele carrière en invloed van verschillende levenslooptransities op delinquentie. In september 2015 verdedigde ze haar proefschrift getiteld 'From Boys to Men: Explaining Juvenile Sex Offenders’ Criminal Careers.'

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

Sorry, no publications matched your criteria.
NSCR