Zoek

Vacatures

Bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving werken zo’n 60 wetenschappers, postdocs, promovendi en ondersteunend personeel. Het merendeel van het NSCR personeel heeft een aanstelling via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek of een gecombineerde (deeltijd)aanstelling in samenwerking met Nederlandse universiteiten.

Het NSCR heeft regelmatig plek voor stagiair(e)s, zie ook het vacatureoverzicht hieronder.

Vacatureoverzicht

Onderzoek Identiteit, stigma en desistance onder daders van seksuele delicten

We zoeken 3 stagiairs voor dit onderzoek die mee kunnen draaien in het kwalitatieve gedeelte. Aan de hand van diepte-interviews wordt geprobeerd zicht te krijgen op het proces van desistance in deze speciale dadergroep.
Meer informatie:

Kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door het sturen van hun CV, vergezeld van een korte motivatie, naar:  Lucile de Kruijff, onderzoeker NSCR LdeKruijff@nscr.nl  Een sollicitatiegesprek is onderdeel van de selectieprocedure. Start van de stage/het scriptietraject per direct of in overleg.

Promovendus Broken homes and crime

Kinderen die opgroeien in eenoudergezinnen ontsporen vaker dan kinderen die met beide ouders opgroeien. Waar dat precies aan ligt is niet duidelijk. Om verklarende mechanismen in kaart te brengen, onderzoek je of er verschillen zijn in geregistreerde politiecontacten tussen kinderen die opgroeien in een eenoudergezin dat door echtscheiding is ontstaan, in een eenoudergezin dat is ontstaan door het overlijden van een ouder, en in een eenoudergezin waar een van beide ouders nooit deel van heeft uitgemaakt. Het onderzoek mondt uit in een proefschrift. Je wordt aangesteld bij de Vrije Universiteit Amsterdam en gedetacheerd bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

Functiebeschrijving, functie-eisen, arbeidsvoorwaarden en aanvullende informatie zijn te vinden op de website van de Vrije Universiteit.
Schriftelijke reacties voorzien van motivatiebrief en CV en twee referenties, kun je onder vermelding van het vacaturenummer voor 23 maart 2017 sturen naar: vacature.feweb@vu.nl

Scriptiestudent Cluster Ruimtelijke en temporele criminaliteitspatronen

Hoe komt het dat misdaad op sommige plaatsen en op sommige tijdstippen meer voorkomt dan elders en op andere momenten?

Doe je op dit moment een (onderzoeks)master of research track en ben je geïnteresseerd in het doen van wetenschappelijk onderzoek? Wij zoeken uitzonderlijk gemotiveerde en getalenteerde studenten die aantoonbaar interesse hebben in (geografische) wetenschappelijke vraagstukken. Ben jij die student? Neem dan contact op met het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), één van de onderzoeksinstituten van NWO, waar baanbrekend onderzoek wordt gedaan naar de maatschappelijke, technische en persoonlijke oorzaken van misdaad.

In het NSCR-cluster Ruimtelijk en Temporeel onderzoeken promovendi, postdocs, junior en senior onderzoekers waar en wanneer criminaliteit plaatsvindt. In het cluster is regelmatig ruimte voor aanvullend onderzoek door getalenteerde en gemotiveerde studenten als onderdeel van een scriptie.

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met clustercoördinator Marre Lammers (mlammers@nscr.nl), en stuur in ieder geval mee:

  • een korte motivatiebrief (circa ½ A4)
  • je volledige cijferlijst (alle afgeronde bachelor- en mastervakken).
  • Als je zelf al een onderwerp hebt bedacht voor je scriptie mag je dat ook meesturen (circa ½ A4), maar dit is geen vereiste.

NSCR