Zoek

Vacatures

Bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving werken zo’n 60 wetenschappers, postdocs, promovendi en ondersteunend personeel. Het merendeel van de NSCR-medewerkers heeft een aanstelling via de institutenorganisatie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-I) of een gecombineerde (deeltijd)aanstelling in samenwerking met Nederlandse universiteiten.

Het NSCR heeft regelmatig plek voor stagiair(e)s.
Acquisitie naar aanleiding van onze advertenties wordt niet op prijs gesteld.

Onderzoeker Identiteitsontwikkeling, radicalisering en onderwijs
(Promotietraject, 32-36 uur per week)

Binnen een samenwerkingsverband van het Verwey-Jonker Instituut, het Institute for Societal Resilience (FSW) en de afdeling Strafrecht en Criminologie (FdR) van de Vrije Universiteit en het NSCR wordt een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen identiteitsontwikkeling en radicalisering onder jongeren en de manier waarop het onderwijs hiermee kan omgaan. Het project bestaat uit een kwantitatief gedeelte waarbij scholieren herhaald een vragenlijst zullen invullen, en een kwalitatief gedeelte waarbij schoolmedewerkers worden geïnterviewd. Wij zoeken een enthousiaste onderzoeker die affiniteit heeft met onderzoek naar radicalisering onder jongeren en het onderwijs.

Functie-inhoud

De belangrijkste taak van de onderzoeker is het uitvoeren van longitudinaal onderzoek onder scholieren en het publiceren van artikelen die kunnen leiden tot een proefschrift. In het primair en voortgezet onderwijs wordt al enkele jaren aandacht besteed aan sociale integratie en actief burgerschap. Hierbij is ook aandacht voor jongeren die polariserend en radicaliserend gedrag laten zien, gedrag dat de sociale integratie bemoeilijkt. Echter, tot nu toe is weinig aandacht besteed aan de identiteitsontwikkeling van jongeren in relatie tot radicalisering. Wat is normaal en zijn radicaliserende en polariserende  gedachten niet ook een onderdeel van de normale identiteitsontwikkeling van jongeren? Het kwantitatieve onderzoek richt zich op de vroege identiteitsontwikkeling van jongeren in de leeftijd van 10-14 jaar, en gaat ook na in hoeverre verschillen bestaan tussen jongens en meisjes. Het kwalitatieve onderzoek richt zich op het beleid en de aanpak van scholen rond de thema’s identiteitsontwikkeling, radicalisering, burgerschap en sociale integratie. Hoe zou het onderwijs radicalisering kunnen voorkomen terwijl tegelijkertijd positieve maatschappelijke betrokkenheid wordt gestimuleerd?

Functie-eisen

De kandidaat die wij zoeken heeft:

  • Een master in een van de Sociale wetenschappen, zoals sociologie, ontwikkelingspsychologie, criminologie, pedagogiek of onderwijskunde.
  • Ervaring en affiniteit met kwantitatief onderzoek en bij voorkeur ook met kwalitatief onderzoek.
  • Affiniteit met onderzoek naar radicalisering, bij voorkeur in een onderwijscontext.
  • Aantoonbaar goede schrijfvaardigheden, ook in het Engels.
  • Statistische vaardigheid en een sterk analytisch denkvermogen.
  • Goede coördinatie- en organisatievaardigheden.

Bovendien kun je goed zelfstandig werken én samenwerken.

Ons aanbod

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met het Verwey-Jonker Instituut voor een periode van drie jaar. Bij reëel uitzicht op promotie bestaan binnen de VU en NSCR mogelijkheden tot een aanvullende aanstelling om de promotie af te ronden. De promovendus zal deels werkzaam zijn bij het NSCR binnen het kader van A-LAB (Amsterdam Law and Behavior Institute), een samenwerkingsverband van de VU en het NSCR. Daarnaast is de promovendus 1 dag in de week op het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht werkzaam.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals:

  • Een startsalaris van € 2.592,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling van 36 uur per week (Schaal 8, CAO Sociaal Werk).
  • Een Individueel Keuzebudget van ruim 18% van het brutosalaris en een loopbaanbudget.
  • Een arbeidsovereenkomst van drie jaar. Bij uitzicht op afronding van het promotieproject is een aansluitende aanstelling van een jaar bij de VU of het NSCR mogelijk.
  • Een collegiale, professionele en open werkomgeving, met ruimte voor initiatief en ontplooiing.

Daarnaast kun je gebruikmaken van opleidingsmogelijkheden van A-LAB ten behoeve van het promotietraject.

Meer informatie

Voor meer informatie neem je contact op met dr. M. (Menno) Ezinga, via mezinga@verwey-jonker.nl of 06 2728 7969. Of met prof. dr. F.M. (Frank) Weerman via fweerman@nscr.nl of 020 598 3963.

Solliciteren

Schriftelijke sollicitaties, inclusief cijferlijst en cv, stuur je uiterlijk 28 oktober 2018 per e-mail naar vacature@verwey-jonker.nl t.a.v. dr. M. Ezinga. Zet in de e-mailheader Sollicitatie Onderzoeker IRON. De sollicitatiegesprekken voor de eerste ronde vinden plaats in de eerste week van november. De ingangsdatum van de functie is in overleg, maar bij voorkeur vanaf 1 december 2018.

Over ons

Het Verwey-Jonker Instituut bestudeert actuele, publieke, sociaal-maatschappelijke onderwerpen. We doen dat voor het openbaar bestuur, voor maatschappelijke organisaties en voor al dan niet georganiseerde burgers. Daarbij laten we ons leiden door een sterk gevoel voor maatschappelijke relevantie. En we doen dat op een integere, gedreven, oplossingsgerichte en onafhankelijke wijze. Resultaten van ons onderzoek stellen we actief beschikbaar aan de samenleving.

De Vrije Universiteit (VU) is een breed georiënteerde universiteit die elf faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra en ondersteunende diensten telt. Op de campus aan de snelst groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas), werken ruim 4.000 medewerkers en volgen ruim 25.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Het NSCR is gevestigd op de VU-campus en een door de NWO gefinancierd onderzoeksinstituut dat fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uitvoert naar criminaliteit en de maatschappelijke reacties hierop.

 

NSCR