Zoek

Vacatures

Bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving werken zo’n 60 wetenschappers, postdocs, promovendi en ondersteunend personeel. Het merendeel van het NSCR personeel heeft een aanstelling via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek of een gecombineerde (deeltijd)aanstelling in samenwerking met Nederlandse universiteiten.

Het NSCR heeft regelmatig plek voor stagiair(e)s, zie ook het vacatureoverzicht hieronder.

Vacatureoverzicht

Onderzoek Geweld en Geweldsincidenten in gesloten Jeugdinrichtingen – Stage

Bij het NSCR is onlangs een onderzoek gestart naar geweld en geweldsincidenten in gesloten jeugdinrichtingen sinds 1945. Wij doen dit onderzoek in opdracht van de Commissie De Winter (zie: https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/). We doen onder meer archiefonderzoek en willen ook onderzoek doen naar berichtgeving in de media. Een onderzoek naar deze berichtgevingen levert ongetwijfeld unieke contextuele informatie op die belangrijk is om geweld en geweldsincidenten te kunnen. Wij zoeken hiervoor een enthousiaste stagiair(e) journalistiek, communicatiewetenschappen of geschiedenis, bij voorkeur op masterniveau, die affiniteit heeft met dit onderwerp en dit type onderzoek en bovendien in de gelegenheid is om de komende 6 maanden een dergelijk mediaonderzoek uit te voeren.

Meer weten? Neem contact op met Veroni Eichelsheim (veichelsheim@nscr.nl).
Direct solliciteren? Stuur een korte motivatie met CV naar veichelsheim@nscr.nl.

Systematic Review Broken Homes and Crime – Stage

Taken

Tijdens de stage assisteer je promovendus Janique Kroese bij het uitvoeren van een systematisch literatuuronderzoek naar de rol van het opgroeien in een eenoudergezin bij het ontstaan van delinquent of crimineel gedrag. De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van zoekopdrachten in literatuur-databases, het lezen en het op basis van nauwkeurig omschreven criteria systematisch beoordelen van (samenvattingen van) wetenschappelijke empirische artikelen.

Voor wie

Je bent een master student criminologie, sociologie of psychologie en bent beschikbaar voor een periode van 8 weken fulltime (een langere periode parttime is zeker bespreekbaar). Goede passieve beheersing van de Engelse taal is een voorwaarde. Er is voorkeur voor kandidaten die daarnaast ook goed Nederlands, Frans en/of Duits kunnen lezen. Ook het volgen van een onderzoeksmaster is een pré.

Wanneer en waar

De stage start in januari 2018 en vindt plaats bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteiten Rechtshandhaving, een aan de Vrije Universiteit gelieerd instituut waar ongeveer 40 mensen werken die onderzoek doen naar criminaliteit en rechtshandhaving. Het NSCR is gehuisvest op de begane grond van het Initium gebouw (faculteit Rechtswetenschappen). Zie www.nscr.nl. Belangrijk om te weten is dat het verplicht is om een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen om bij het NSCR te kunnen werken (NSCR helpt bij het aanvragen en betaalt de kosten).

Vergoeding

Er is een stagevergoeding beschikbaar van ruim 200 euro per maand op full-timebasis.

Sollicitatie en informatie

Heb je belangstelling voor deze stageplaats, stuur dan een korte motivatiebrief (circa ½ A4) en een volledige cijferlijst (alle afgeronde bachelor- en mastervakken) naar Janique Kroese op (jkroese@nscr.nl). Je kunt uiteraard ook eerst contact met Janique opnemen voor meer informatie.

Eventueel is het ook mogelijk om deze stageplaats te combineren met een masterscriptie bij Prof. Dr. Wim Bernasco (onderwerp in overleg; zie de website van het NSCR voor zijn onderzoeksinteresses).

Scriptiestudent Cluster Ruimtelijke en temporele criminaliteitspatronen

Hoe komt het dat misdaad op sommige plaatsen en op sommige tijdstippen meer voorkomt dan elders en op andere momenten?

Doe je op dit moment een (onderzoeks)master of research track en ben je geïnteresseerd in het doen van wetenschappelijk onderzoek? Wij zoeken uitzonderlijk gemotiveerde en getalenteerde studenten die aantoonbaar interesse hebben in (geografische) wetenschappelijke vraagstukken. Ben jij die student?

In het NSCR-cluster Ruimtelijk en Temporeel onderzoeken promovendi, postdocs, junior en senior onderzoekers waar en wanneer criminaliteit plaatsvindt. In het cluster is regelmatig ruimte voor aanvullend onderzoek door getalenteerde en gemotiveerde studenten als onderdeel van een scriptie.

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met clustercoördinator Wouter Steenbeek (WSteenbeek@nscr.nl), en stuur in ieder geval mee:

  • een korte motivatiebrief (circa ½ A4);
  • je volledige cijferlijst (alle afgeronde bachelor- en mastervakken);
  • als je zelf al een onderwerp hebt bedacht voor je scriptie mag je dat ook meesturen (circa ½ A4), maar dit is geen vereiste.

 

Promovendus outlaw motorclubs en georganiseerde criminaliteit (0,8 – 1,0 FTE)

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt elf faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas), werken ruim 4.000 medewerkers en volgen ruim 25.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.
Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) is gevestigd op de VU-campus en is een door NWO gefinancierd onderzoeksinstituut dat fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uitvoert naar criminaliteit en de maatschappelijke reacties hierop.

De Afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) zoeken voor een promotieonderzoek naar de rol die lidmaatschap van een outlaw motorclub speelt in de betrokkenheid bij georganiseerde misdaad en beleid gebaseerd op deze vermeende rol, een enthousiaste onderzoeker met affiniteit met onderzoek naar georganiseerde criminaliteit.

Functie-inhoud

De belangrijkste taak van de promovendus is het uitvoeren van het onderzoek en het publiceren van een proefschrift. Tot de taken kan voorts behoren het in beperkte mate verzorgen van onderwijs.

Verschillende Europese landen hebben in de afgelopen jaren verregaande juridische maatregelen genomen om ondermijnende en georganiseerde criminaliteit door outlaw motorclubs tegen te gaan. Deze maatregelen zijn gebaseerd op aannames omtrent de manier waarop lidmaatschap van een dergelijke club het criminele gedrag van leden beïnvloedt. Veel van deze aannames ontberen tot nu toe echter een solide empirische basis. Op basis van criminele carrièregegevens van een grote steekproef Nederlandse outlawmotorclub leden en dossiers van strafzaken waarbij outlaw motorclub leden betrokken waren, richt het huidige onderzoek zich op het vergroten van de bestaande kennis over de rol die clublidmaatschap speelt in het criminele gedrag van outlaw motorclub leden. Deze empirische bevindingen zullen vervolgens worden afgezet tegen de in Nederland en de ons omringende landen geldende juridische realiteit.

Functie-eisen

• Master in een Sociale Wetenschap en/of Rechtsgeleerdheid;
• Ervaring met kwantitatief en kwalitatief (dossier)onderzoek;
• Affiniteit met onderzoek naar georganiseerde criminaliteit, criminaliteitsbeleid en/of rechtsvergelijkend onderzoek;
• Aantoonbaar goede schrijfvaardigheden;
• Goede analytische vaardigheden;
• Goede sociale vaardigheden/ vermogen tot samenwerken.

Bijzonderheden

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar, waarna bij goed functioneren een verlenging met maximaal drie jaar zal plaatsvinden. De Vrije Universiteit heeft aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen zoals:
• 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag;
• Minimaal 29 vakantiedagen bij volledige arbeidsduur;
• Keuzemodel arbeidsvoorwaarden met diverse uitruilmogelijkheden.

Salaris

Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.222,- oplopend tot € 2.840,- bruto per maand in het vierde jaar bij volledige aanstelling.

Informatie

Nadere informatie wordt graag verstrekt door prof. dr. E.R. Kleemans (e.r.kleemans@vu.nl;
tel: 020 59 83352), prof. dr. A.A.J. Blokland (ablokland@nscr.nl; tel: 020 59 83946) en
prof. mr. L. Stevens (l.stevens@vu.nl).

Sollicitatie

Schriftelijke sollicitaties, inclusief cijferlijst en CV, kun je per e-mail, o.v.v. het vacaturenummer in de e-mailheader vóór 4 januari 2018 richten aan de Vrije Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, t.a.v. de heer drs. M.J.J. van Raaphorst, directeur bedrijfsvoering, e-mail: secretariaat1.sc.rch@vu.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden eind januari 2018 plaats. De ingangsdatum van de functie is in overleg, maar bij voorkeur vanaf 1 maart 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

NSCR