Zoek

Vidi-beurs voor crowd management-onderzoek Charlotte Gerritsen

‘Via een analyse van het sentiment op Twitterberichten kunnen we waarnemen welke emoties waar overheersen binnen een grote groep mensen’

NSCR-onderzoeker Charlotte Gerritsen krijgt een NWO Vidi voor haar onderzoek naar crowd managing en de ontwikkeling van een computerprogramma om crowd managers te trainen. Ze is zowel criminoloog als expert op het gebied van artificial intelligence, hoe gaan die twee disciplines samen?

Artificial intelligence (AI) is een vakgebied dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van intelligente computers. Ik werk met simulaties – modellen op basis van de werkelijkheid – waarmee het mogelijk is te voorspellen hoe iets zich zal ontwikkelen.’

Wat heb je binnen de criminologie aan zo’n model?

‘Met een model kunnen we theorieën testen, handig als je dingen in het echte leven moeilijk kunt nabootsen of bestuderen, bijvoorbeeld omdat het gevaarlijk is. Een goed voorbeeld is het NSCR-onderzoek naar stropers in onder andere Afrika. Op basis van data weten we hoe stropers, rangers en dieren zich bewegen binnen een bepaald gebied. Van deze gegevens maak je een model en zo kunnen we op de computer scenario’s nabootsen die én nauwkeurig zijn én een stuk makkelijker te onderzoeken. Ondanks dat dit altijd een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid is, krijg je toch een goed beeld van de invloed die factoren op elkaar hebben. Zo’n model is bovendien gebaseerd op theorieën uit de criminologie, die je dan meteen toetst. Fijn, want criminologie kan heel intuïtief zijn en AI is juist heel exact.’

Je gebruikt AI ook om trainingen te ontwikkelen?

‘Met de computer kun je heel veel mensen tegelijk trainen; onhaalbaar als je dat persoonlijk zou moeten doen. Samen met de VU, het ministerie van Justitie en Veiligheid, en de Ouderenbond hebben we bijvoorbeeld een virtuele training ontwikkeld om ouderen te leren omgaan met babbeltrucs. Naast de antwoorden kunnen we in deze training ook de stem van de deelnemer analyseren. De ontwikkelde software kan in dit geval ‘horen’ of je assertief genoeg bent, want daar gaat het om in de praktijk. Als je het goed doet, loopt het scenario goed af en gaat de oplichter onverrichterzake weg; zo niet, dan word je – virtueel – opgelicht. Zo hebben we ook agressie-de-escalatietrainingen ontwikkeld voor het openbaar vervoer. De AI imiteert hierbij een bepaald type agressie, waar je als medewerker adequaat op moet reageren.’

Wat is straks de opbrengst van jouw Vidi-beurs?

‘Ik ontwikkel een model voor crowd managing: via een analyse van het sentiment op Twitterberichten of andere sociale media kunnen we waarnemen welke emoties waar overheersen binnen een grote groep mensen. Zo kun je bijvoorbeeld op een festival of bij een sportevenement gericht actie ondernemen als het dreigt te ontsporen. Op basis van deze data ontwikkel ik ook virtuele trainingssoftware waarmee crowd managers kunnen oefenen.’

Hot topic is natuurlijk digitalisering versus privacy, hoe zie jij dat?

‘Dit is inderdaad een belangrijk punt. Met de komst van steeds meer digitale ondersteuning en gepersonaliseerde toepassingen, leveren we privacy en een bepaalde vrijheid in. Binnen mijn project gebruiken we ook data van sociale media, die door de bezoekers zelf gedeeld zijn met als doel een zo groot mogelijke groep te bereiken. Maar in mijn systeem is het niet mogelijk informatie te koppelen aan privépersonen of specifieke mobieltjes. We krijgen alleen gegevens van een bepaalde bredere geografische locatie.’

Waar liggen volgens jou nog kansen binnen de AI?

‘AI is volop in ontwikkeling en wordt ook steeds meer toegepast binnen het interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek. Dat roept in eerste instantie wat weerstand op, maar de vraag zal alleen maar toenemen. Samen met Joke Harte van de VU werk ik bijvoorbeeld aan een innovatief project rondom AI binnen de rechtspraak. Rechters zullen naar verwachting in toenemende mate ondersteund worden door programma’s. Denk aan een algoritme dat de kans op recidive van een verdachte inschat en op grond daarvan bepaalt welke straf moet worden opgelegd. Dat zijn interessante ontwikkelingen die ook ethische vragen oproepen. Want in hoeverre mag een programma het werk van de rechter overnemen? Of denk aan het voorspellen van ziektes op basis van patronen in patiëntengegevens. Mensen hebben zo hun beperkingen in het snel analyseren van grote hoeveelheden data, terwijl computers hier nu juist heel goed in zijn.’

dr. mr. Charlotte Gerritsen

Over dr. mr. Charlotte Gerritsen


Charlotte Gerritsen studeerde Rechten en Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na haar afstuderen is zij als promovendus gaan werken bij de afdeling Kunstmatige Intelligentie binnen de Faculteit der Exacte Wetenschappen aan dezelfde universiteit. In haar promotieonderzoek (afgerond in 2010) heeft zij zich gericht op de mogelijkheden van het toepassen van technieken uit de Kunstmatige Intelligentie op het gebied van Criminologie. Zij is momenteel als onderzoeker werkzaam bij het NSCR en werkt aan twee interdisciplinaire projecten.

Binnen het Simulation-based Training of Resilience in Emergencies and Stressful Situations (STRESS)-project ligt de focus op virtuele agressietraining. Professionals met een publieke taak worden regelmatig geconfronteerd met verbaal agressief gedrag. Denk bijvoorbeeld aan mensen die de conducteur bedreigen om niet te hoeven betalen in het openbaar vervoer, of beginnen te schelden omdat ze een parkeerboete krijgen. Zulke confrontaties met verbale agressie kunnen bij medewerkers o.a. leiden tot psychische problemen en verminderd functioneren. Om deze professionals te trainen om goed met agressie om te gaan en te zorgen dat situaties niet escaleren, werkt het NSCR samen met de Vrije Universiteit aan het STRESS-project. In dit project wordt een virtuele training ontwikkeld voor medewerkers van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam (GVB) en de Politieacademie. Het belangrijkste leerdoel van de training is om verschillende typen agressie te herkennen en de daarbij passende handelswijze te kiezen.

Het Simulation-based Prediction and Analysis of Collective Emotional States (SPACES)-project richt zich op het voorspellen van ongewenst gedrag (zoals agressie) in grote menigtes. Door middel van simulatietechnieken is het mogelijk de verspreiding van emoties over een groep mensen te voorspellen. De input van het simulatiemodel wordt gevormd op basis van tekstanalyse van berichten die gepost zijn op sociale media. Door deze berichten at runtime te analyseren is het mogelijk de emoties binnen de menigte te bepalen, deze te koppelen aan locaties en de ontwikkeling van de emotie over de groep te voorspellen.

Charlotte maakt deel uit van de Clusters Criminal Events en Computationele Criminologie.

Bekijk alle berichten

2017

Andre, Krouwel; Yordan, Kutiyski; van Prooijen, J W; Johan, Martinsson; Elias, Markstedt

Does extreme political ideology predict conspiracy beliefs, economic evaluations and political trust? Evidence from Sweden Journal Article

Journal of Social and Political Psychology, 5 (2), pp. 435-462, 2017, ISSN: 2195-3325.

Links | BibTeX
NSCR