Zoek

Visiting Scholars op het NSCR: Mikko Aaltonen

Op het NSCR verblijven regelmatig internationale wetenschappers voor kortere of langere tijd als ‘Visiting Scholar’. Op dit moment verblijft dr. Mikko Aaltonen op het NSCR. Hij arriveerde in september dit jaar en zal aanwezig zijn tot midden december. In 2017 staat een volgend bezoek op de rol.

Visiting Scholars worden door het NSCR uitgenodigd of melden zich uit eigen beweging aan. Zij kunnen gebruikmaken van faciliteiten en werkruimte op het instituut en doen mee met zowel wetenschappelijke bijeenkomsten als de dagelijkse routines. Elke Visiting Scholar werkt tijdens zijn verblijf aan een of meerdere samenwerkingsprojecten met onderzoekers van het NSCR, gericht op publicaties of dataverzameling.

Mikko Aaltonen is senior onderzoeker en adjunct professor aan het Institute of Criminology and Legal Policy van de Universiteit van Helsinki. Dit instituut was eerder een onderzoeksinstelling van de Finse overheid (het National Research Institute of Legal Policy), maar maakt sinds 2015 deel uit van de academische wereld.

Mikko Aaltonen verdedigde zijn proefschrift in 2013. Zijn voornaamste onderzoeksinteresses liggen op het terrein van criminele carrières, effecten van strafrechtelijke sancties en statistische methoden. Hij publiceerde in gerenommeerde tijdschriften (waaronder Criminology) over onderwerpen als schulden en criminaliteit en het effect van detentie op de kansen op een baan.

In Finland bevindt de academische criminologie zich in een relatief zwakke positie vergeleken met Nederland (het meeste onderzoek werd verricht door de overheid), maar er is een rijkdom aan statistische data beschikbaar die gebruikt kunnen worden in criminologisch onderzoek. Een van de motivaties van Mikko om Visiting Scholar te worden was de mogelijkheid om met onderzoekers van het NSCR te exploreren welke analyses mogelijk zijn met de Finse data.

De belangrijkste dataset die tijdens het bezoek wordt gebruikt is de EKSY-014 studie, bestaande uit een willekeurige steekproef van maar liefst 20% van de Finse gezinnen met kinderen tussen 0 en 14 jaar in het jaar 2000. Voor deze gezinnen zijn statistische gegevens verzameld over de jaren 1987-2012 over een grote hoeveelheid aan kenmerken, waaronder onderwijs, socio-economische status en geestelijke gezondheid. Ook zijn politieregistraties beschikbaar voor de periode tussen 1996 en 2012. Met deze data wordt samengewerkt op projecten over werk en criminaliteit met Frank Weerman en Victor van der Geest.

Een ander doel van het bezoek is het ontwerpen van toekomstige dataverzamelingen. Samen met Arjan Blokland wordt gepoogd een Finse dataset over criminele carrières samen te stellen die vergelijkbaar is met de CCLS (Criminal Career and Lifecourse Study) die door het NSCR in Nederland is uitgevoerd. Dit moet vergelijkingen mogelijk maken tussen criminele carrières en de determinanten ervan in Finland en Nederland. Met Anja Dirkzwager wordt samenwerkt bij het ontwerpen van een Finse studie naar ex-gedetineerden, die meer licht moet werpen op de sociale integratie na gevangenisstraf in Finland (cfr. het Nederlandse Prison Project).

Zie voor meer informatie over Mikko Aaltonen: http://blogs.helsinki.fi/meaalton/

Credits picture: Siru Danielsson

prof. dr. Frank Weerman

Over prof. dr. Frank Weerman


Frank Weerman is in 1992 afgestudeerd in Sociologie, na het volgen van een vrij doctoraal programma Criminologie. Hierna was hij meerdere jaren werkzaam bij de sectie Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1998 promoveerde hij op een onderzoek naar de waarde van Hirschi’s bindingstheorie voor de verklaring van delinquent gedrag. Na zijn promotie werkte hij van 1998 tot 2000 als postdoc bij het IPIT (Internationaal Politie Instituut Twente), waar hij een boek schreef over samenplegen (criminele samenwerking en groepsvorming). Sinds augustus 2000 is hij werkzaam bij het NSCR, waar hij senior onderzoeker is. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van jeugdcriminaliteit en criminologische theorievorming, met een nadruk op de rol van leeftijdsgenoten bij delinquent gedrag. Bij het NSCR coördineerde hij vanaf 2002 de opzet en uitvoering van het “Schoolproject”, een longitudinaal onderzoek onder middelbare scholieren, waarbij onder meer veranderingen in delinquent gedrag en vriendschapsnetwerken in kaart zijn gebracht. Binnen het internationale netwerk van onderzoekers “Eurogang” publiceerde hij over problematische jeugdgroepen en jeugdbendes. Sinds 2008 is hij nauw betrokken bij opzet en uitvoering van het longitudinale SPAN-project (Study of Peers, Activities and Neighborhoods). Verder maakt hij deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Criminologie en is hij medeauteur van de criminologie-rubriek in het tijdschrift Delikt en Delinkwent.

Frank maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel, Cybercrime en Extremisme/Terrorisme.

Bekijk alle berichten

2018

Asscher, J J; Dekovic, M; van den Akker, A L; Prins, P J M; van der Laan, P H

Do Extremely Violent Juveniles Respond Differently to Treatment? Journal Article

Int J Offender Ther Comp Criminol, 62 (4), pp. 958-977, 2018, ISSN: 1552-6933 (Electronic).

Links | BibTeX

van der Stouwe, T; Asscher, J J; Hoeve, M; van der Laan, P H; Gjjm, Stams

The Influence of Treatment Motivation on Outcomes of Social Skills Training for Juvenile Delinquents Journal Article

Int J Offender Ther Comp Criminol, 62 (1), pp. 108-128, 2018, ISSN: 1552-6933 (Electronic).

Links | BibTeX

2016

Asscher, J J; Dekovic, M; van den Aller, A L; Prins, P J M; van der Laan, P H

Do extremely violent juveniles respond differently to treatment? Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2016.

Links | BibTeX

van der Stouwe, T; Asscher, J J; Hoeve, M; van der Laan, P H; Stams, G J J M

The influence of treatment motivation on outcomes of social skills training for juvenile delinquents Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2016.

Links | BibTeX

van der Stouwe, T; Asscher, J J; Hoeve, M; van der Laan, P H; Stams, G J J M

Social skills training for juvenile delinquents: post-treatment changes Journal Article

Journal of Experimental Criminology, 2016.

Links | BibTeX

2015

James, C; Asscher, J J; Stams, G J J M; van der Laan, P H

The effectiveness of aftercare for juvenile and young adult offenders Journal Article

Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2015.

Links | BibTeX

2013

James, C; Stams, G J J M; Asscher, J J; Roo, De A K; der Laan, Van P H

Aftercare programs for reducing recidivism among juvenile and young adult offenders: A meta-analytic review Journal Article

Clinical Psychology Review, 33 (2), pp. 263-274, 2013.

BibTeX

der Put, Van C E; Asscher, J J; Stams, G J J M; der Laan, Van P H; Breuk, R; Jongman, E; Doreleijers, T

Recidivism after treatment in a forensic youth-psychiatric setting: the effect of treatment characteristics Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 57 (9), pp. 1120-1139, 2013.

BibTeX

2007

Asscher, J J; Dekovic, M; van der Laan, P H; Prins, P J M; van Arum, S

Implementing randomized experiments in criminal justice settings : An evaluation of multi-systemic therapy in the Netherlands. Journal Article

Journal of Experimental Criminology, 3 (2), pp. 113-129, 2007.

BibTeX
NSCR