Zoek

Voetbalstadion permanent veiligheidsrisico voor de buurt

Uit onderzoek van de UGent en het NSCR blijkt dat de aanwezigheid van een voetbalstadion de criminaliteit in de omgeving vergroot. Het aantal diefstallen is met name hoger op niet-wedstrijddagen.

De sluiting van het Jules Ottenstadion in Gent bood criminologen Christophe Vandeviver (UGent), Stijn Van Daele (UZ Gent) en Wim Bernasco (NSCR) de kans om na te gaan of er méér criminaliteit gepleegd wordt in de omgeving van een voetbalstadion.

43% minder vermogensdelicten

De onderzoekers bestudeerden het aantal inbraken, winkeldiefstallen, voertuigdiefstallen en diefstallen uit voertuigen in de directe omgeving van het Jules Ottenstadion, zowel in de periode vóór als in de periode ná de sluiting. Ze vergeleken de cijfers met dezelfde gegevens voor de rest van de stad Gent en keken uitsluitend naar dagen waarop geen wedstrijden werden gespeeld. De vermogenscriminaliteit nam het sterkst af in de onmiddellijke omgeving van het gesloten voetbalstadion. Op niet-speeldagen werden in de omgeving van het stadion maar liefst 43% minder vermogensdelicten gepleegd. In de rest van de stad daalde het aantal vermogensdelicten ook, maar slechts met 8%.

Gemotiveerde dader zoekt potentiële doelwitten

Als verklaring voor de criminaliteit op niet-speeldagen wijzen de onderzoekers op de regelmatig terugkerende grote bezoekersstromen rondom een voetbalstadion. Sommige bezoekers zijn gemotiveerde daders die tijdens het herhaaldelijk bezoeken van de buurt potentiële doelwitten opmerken. Tijdens voetbalwedstrijden zijn ze ín het stadion en rondom de wedstrijd is er politietoezicht. Het ligt niet voor de hand om dán diefstallen te plegen. Gemotiveerde daders zullen daarom op een ander moment terugkomen.

Permanent verhoogd politietoezicht

Conclusie van het onderzoek is dat een verhoogd politietoezicht in de directe omgeving van voetbalstadia ook op niet-wedstrijddagen aan te raden is. Op die manier kan het veiligheidsrisico voor buurtbewoners worden beperkt. Ook bij het kiezen van locaties voor nieuwe voetbalstadia raden de onderzoekers aan hiermee rekening te houden.

Publicatiegegevens en verder lezen

Vandeviver, C., Bernasco, W. & Van Daele, S. (2018). Do sports stadiums generate crime on days without matches? A natural experiment on the delayed exploitation of criminal opportunities. Security Journal.

Over prof. dr. Wim Bernasco


Wim Bernasco is senior onderzoeker bij het NSCR en bijzonder hoogleraar ‘Ruimtelijke analyse van criminaliteit’ bij de afdeling Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij bestudeert ruimtelijke aspecten van criminaliteit, waaronder reisgedrag en doelwitkeuze van daders. Ook verricht hij onderzoek naar situationele oorzaken van criminaliteit.

Wim maakt deel uit van de Clusters Criminal Events, Levensloop en Ruimtelijk-temporeel.

Bekijk de website van de Video violence group.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

2015

Aarten, P G M; van Gelder, J L; Lamet, W; Borgers, M J; van der Laan, P H

Exploring public support for suspended sentences in the Netherlands Journal Article

European Journal of Criminology, 12 , pp. 188-207, 2015.

BibTeX

2013

Aarten, P G M; Denkers, A; Borgers, M J; Laan, Vander P H

Reconviction rates after suspended sentences.Comparison of the effects of different types of suspended sentences on reconviction in the Netherlands Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2013.

BibTeX

Aarten, P G M; Falke, F; der Laan, Van P H

Minderjarigen en moord en doodslag: moord en doodslag als rationele keuze? Journal Article

pp. 215-227, 2013.

BibTeX
NSCR