Zoek

Foto Gerben Bruinsma

Voormalig NSCR-directeur Gerben Bruinsma wint prijs

Op woensdag 15 november zal aan Gerben Bruinsma, de voormalig directeur van het NSCR, de Thorsten Sellin & Sheldon and Eleanor Glueck award van de American Society of Criminology (ASC) worden uitgereikt. Deze prestigieuze prijs is ingesteld voor onderzoekers die onderzoek hebben gedaan naar criminaliteit en rechtshandhaving buiten de VS. Met de prijs wil de ASC nieuwe perspectieven en benaderingen van criminologisch onderzoek onder de aandacht van de leden brengen.

Gerben Bruinsma deed in zijn lange carrière veelvuldig onderzoek naar diverse (ruimtelijke) aspecten van criminaliteit en rechtshandhaving. Hij publiceerde in hoog aangeschreven tijdschriften zoals Criminology, Crime & Justice, British Journal of Criminology en European Journal of Criminology. Daarnaast was hij initiatiefnemer en redacteur van Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice.

Het NSCR feliciteert Gerben Bruinsma met deze welverdiende prijs.

prof. dr. Gerben Bruinsma

Over prof. dr. Gerben Bruinsma


Prof. dr. Gerben J.N. Bruinsma studeerde sociologie en criminologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na zijn afstuderen in 1975 werd hij wetenschappelijk medewerker aan het Criminologisch Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1981 vertrok hij naar de faculteit Bestuurskunde van de Universiteit Twente om er het onderwijs en onderzoek in de Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek te verzorgen. Daar werd hij in 1985 benoemd tot UHD Methodologie en methoden van bestuurskundig onderzoek. In hetzelfde jaar promoveerde hij bij prof. dr. C.I. Dessaur en dr. W.C. Ultee aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RU op het proefschrift 'Criminaliteit als sociaal leerproces. Een toetsing van de differentiële-associatietheorie in de versie van K-D. Opp.'

Hij is medeoprichter en directeur van het Internationaal Politie Instituut Twente (IPIT) en was van 1995 tot 1999 bijzonder hoogleraar Bestuurskundige criminologie aan de Universiteit Twente. Per september 1999 werd hij gewoon hoogleraar Criminologie aan de Universiteit Leiden (tot 2009) en sinds 2009 is hij hoogleraar Omgevingscriminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanaf 1 februari 1999 tot en met 15 augustus 2014 was hij wetenschappelijk directeur van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Hij bekleedde een aantal redactiefuncties, is reviewer van een aantal criminologische tijdschriften en vervult diverse bestuurlijke en adviesfuncties. Gerben Bruinsma is een van de vier criminologen die voor de Parlementaire Enquêtecommissie ‘Opsporingsmethoden’ in 1995 onderzoek heeft verricht naar de aard en de omvang van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Hij heeft de bachelor en masteropleiding Criminologie aan de Universiteit Leiden opgericht en vorm gegeven.

In 2006 was hij visitor aan het Institute of Criminology te Cambridge (UK) en in 2014 visiting professor of the Department of Criminology and Criminal Justice of the University of Maryland (USA). Hij is in 2009 onderscheiden met de eerste Freda Adler Distinguished International Scholar Award van de American Society of Criminology. Van september 2014 tot september 2015 was hij President of the European Society of Criminology. Tegenwoordig houdt hij zich als senior onderzoeker vooral bezig met thema’s uit de geografische, theoretische en historische criminologie.

Gerben maakt deel uit van het Cluster Ruimtelijk-temporeel.

Curriculum vitae: CV Gerben Bruinsma
Website publicaties: Website publicaties Gerben Bruinsma

Bekijk alle berichten

2014

Bruinsma, G J N

Differential Association Theory Book Chapter

Bruinsma, G J N; Weisburd, D (Ed.): The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, pp. 1065-1075, Springer, New York, 2014.

BibTeX

Bruinsma, G J N

History of criminological theories: causes of crime Book Chapter

Bruinsma, G J N; Weisburd, D (Ed.): The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, pp. 2137-2148, Springer, New York, 2014.

BibTeX

Bruinsma, G J N; Weisburd, D

History of geographic criminology I: the 19th century Book Chapter

Bruinsma, G J N; Weisburd, D (Ed.): The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, pp. 2159-2163, Springer, New York, 2014.

BibTeX

Bruinsma, G J N; Weisburd, D

History of geographic criminology II: the 20th century Book Chapter

Bruinsma, G J N; Weisburd, D (Ed.): The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, pp. 2164-2172, Springer, New York, 2014.

BibTeX

2013

Aarten, P G M; Falke, F; der Laan, Van P H

Minderjarigen en moord en doodslag: moord en doodslag als rationele keuze? Book Chapter

Ruiter, S; Bernasco, W; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en Verscheidenheid, liber amicorum voor Henk Elffers, pp. 215-227, NSCR / afd. Criminologie Vrije Universiteit, Amterdam, 2013.

BibTeX

Bijleveld, C C J H; Beijers, J; Prooijen, Van J -W

Experimenten, experimenten Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 467-475, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Braga, A A; Welsh, B C; Bruinsma, G J N

Integrating experimental and observational methods to improve criminology and criminal justice policy Book Chapter

Welsh, B C; Braga, A A; Bruinsma, G J N (Ed.): Experimental Criminology. Prospects for advancing science and public policy, pp. 277-297, Cambridge University Press, New York, 2013.

BibTeX

Bruinsma, G J N; Huisman, W; Bernasco, W; Ruiter, S

Analyticus en bruggenbouwer Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. jan-19, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Denkers, A J M

Maar Professor..... Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 69-81, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Farrington, D P; Welsh, B C

Randomized experiments in criminology: What has been learned from long-term follow-ups? Book Chapter

Welsh, B C; Braga, A A; Bruinsma, G J N (Ed.): Experimental Criminology. Prospects for advancing science and public policy, pp. 111-140, Cambridge University Press, New York, 2013.

BibTeX

Gerritsen, C; Bosse, T

A simulation model for life after retirement Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 523-532, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Hollis-Peel, M E; Welsh, B C

We are watching you: The importance of guardianship in crime prevention Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 359-367, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Kreis, C; Steenbeek, W

Space-time visualization and analysis of public attitudes towards crime and policing in the Netherlands, 1993-2001 Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 279-296, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Malsch, M

Het voorspellingsvermogen van de mens: een luchtballon op weg naar de noordpool, de ontbossing van paaseiland en de kredietcrisis Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 95-106, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Reynald, D M; Bavel, Van M

Retirees in action. Exploring the intensity of guardianship provided by Dutch residents over the age of 65 Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 383-394, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Ruiter, S; Bernasco, W; Lammers, M

Waar zal Henk nooit een auto parkeren? Een studie naar de ruimtelijke spreiding van auto-inbraken Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 411-422, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Bavel, Van M; Elffers, H

Experiments in guardianship research Book Chapter

Welsh, B C; Braga, A A; Bruinsma, G J N (Ed.): Experimental criminology. Prospects for advancing science and public policy, pp. 90-107, Cambridge University Press, New York, 2013.

BibTeX

Gelder, Van J -L; Lindegaard, M R

To rational or not too rational? Results from the 2013 enquête Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 37-45, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Prooijen, Van J -W; Bommel, Van M; Lange, Van P A M

Experimenteel onderzoek naar het 'Bystander effect'. Hoe de sociale pychologie en de criminologie elkaar aanvullen. Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 455-466, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Welsh, B C; Braga, A A; Bruinsma, G J N

Experimenting with crime and criminal justice Book Chapter

Welsh, B C; Braga, A A; Bruinsma, G J N (Ed.): Experimental criminology. Prospects for advancing science and public policy, pp. 1-nov, Cambridge University Press, New York, 2013.

BibTeX

Welsh, B C; der Laan, Van P H; Hollis, M E

Systematic reviews and cost-benefit analyses: toward evidence-based crime policy Book Chapter

Welsh, B C; Braga, A A; Bruinsma, G J N (Ed.): Experimental criminology. Prospects for advancing science and public policy, pp. 253-276, Cambridge University Press, New York, 2013.

BibTeX

Blokland, A

Developmental and life-course criminology: a short introduction Miscellaneous

2013.

BibTeX

2009

Weisburd, D; Bernasco, W; Bruinsma, G J N

Units of analysis in geographic criminology : Historical development, critical issues, and open questions. Book Chapter

Weisburd, D; Bernasco, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Putting crime in its place : Units of analysis in geographic criminology., pp. mrt-31, Springer, New York, 2009, (NSCR-2008.55).

Abstract | BibTeX

2004

Tonry, M

Criminology and criminal justice in Europe. Book Chapter

Bruinsma, G J N; Elffers, H; de Keijser, J w (Ed.): Punishment, places and perpetrators : Developments in criminology and criminal justice research., pp. 21-37, Willan, Cullompton, 2004, (NSCR-2004.33).

BibTeX

Bruinsma, G J N; Loeber, R

Challenges for criminological and criminal justice research Book Chapter

Bruinsma, G J N; Elffers, H; de Keijser, J w (Ed.): Punishment, places and perpetrators : Developments in criminology and criminal justice research., pp. mrt-20, Willan, Cullompton, 2004, (NSCR-2004.33).

BibTeX

Weerman, F M

The changing role of delinquent peers in childhood and adolescence : Issues, findings and puzzles. Book Chapter

Bruinsma, G J N; Elffers, H; de Keijser, J w (Ed.): Punishment, places and perpetrators : Developments in criminology and criminal justice research., pp. 279-297, Willan, Cullompton, 2004, (NSCR-2004.33).

BibTeX

van der Laan, P H

European trends and transatlantic inspiration : Youth offending and juvenile justice. Book Chapter

Bruinsma, G J N; Elffers, H; de Keijser, J w (Ed.): Punishment, places and perpetrators : Developments in criminology and criminal justice research., pp. 113-137, Willan, Cullompton, 2004, (NSCR-2004.33).

BibTeX

Elffers, H

Decision models underlying the journey to crime. Book Chapter

Bruinsma, G J N; Elffers, H; de Keijser, J w (Ed.): Punishment, places and perpetrators : Developments in criminology and criminal justice research., pp. 182-197, Willan, Cullompton, 2004, (NSCR-2004.33-4).

BibTeX
NSCR