Zoek

Voorspellers en gevolgen van hoe gedetineerden de bejegening in detentie ervaren

In toenemende mate laat onderzoek zien dat een humane en rechtvaardige bejegening cruciaal is voor het leven in detentie. Het huidige project richt zich op relaties tussen gedetineerden en personeel, en meer specifiek op de bejegening van gedetineerden door gevangenispersoneel. Het doel van het project is om voorspellers en gevolgen van hoe gedetineerden ervaren dat ze worden bejegend in detentie te onderzoeken. Allereest, uitgaande van de procedurele rechtvaardigheidstheorie, wordt onderzocht in hoeverre de percepties van gedetineerden over hun bejegening in detentie van invloed is op hun psychisch welzijn en misdragingen tijdens detentie. Ten tweede, gezien de mogelijke negatieve consequenties van een onrechtvaardige en onrespectvolle bejegening, wordt onderzocht in hoeverre detentieomstandigheden (zoals gevangenispersoneelskenmerken en gevangenisarchitectuur) kunnen bijdragen aan een humaan en rechtvaardig detentieklimaat en goede relaties tussen personeel en gedetineerden. Het onderzoek maakt gebruik van de data van het Prison Project, een grootschalig longitudinaal onderzoek waarin 1900 gedetineerden ondervraagt worden.

Onderstaande poster gaat beknopt in op de vraag in hoeverre kenmerken van het gevangenispersoneel gerelateerd zijn aan de manier waarop gedetineerden vinden dat ze worden bejegend in detentie.

drs. Karin Beijersbergen, promovendus, prof. dr. Peter van der Laan, prof. dr. Paul Nieuwbeerta (Universiteit Leiden), promotoren, dr. Anja Dirkzwager, co-promotor

dr. Anja Dirkzwager

Over dr. Anja Dirkzwager

Anja Dirkzwager promoveerde in 2002 bij de Vrije Universiteit in Amsterdam op een grootschalig onderzoek naar posttraumatische stressreacties bij Nederlandse militairen die aan internationale vredesoperaties hebben deelgenomen en het welzijn van hun familieleden.
Daarna werkte zij als onderzoeker bij het Nederland Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL), waar zij lichamelijke en psychische gezondheidsgevolgen van rampen onderzocht (Vuurwerkramp Enschede & Nieuwjaarsbrand Volendam).

Sinds augustus 2007 is zij als senior onderzoeker verbonden aan het NSCR. Zij is één van de projectleiders van het Prison Project, een grootschalig en longitudinaal onderzoek naar de effecten van detentie op de verdere levensloop van gedetineerden en hun gezinsleden. Haar specifieke onderzoeksinteresse gaat uit naar de lichamelijke en psychische gezondheid van gedetineerden en hun familieleden, de ervaringen van gedetineerden tijdens detentie en de onbedoelde effecten van detentie op het verdere leven van gedetineerden.

Ze is ook voorzitter van de ESC working group Prison Life & Effects of Imprisonment.

Anja maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Sancties.

Bekijk alle berichten

Sorry, no publications matched your criteria.
NSCR