Zoek

Werkgroep Prison Life and the Effects of Imprisonment

De European Society of Criminology Working Group on Prison Life and the Effects of Imprisonment stimuleert onderzoek naar detentie in Europa en bevordert de internationale samenwerking tussen detentie-onderzoekers. Anja Dirkzwager, senior onderzoeker bij het NSCR, is voorzitter van de werkgroep.

De werkgroep werd opgericht in 2010 en telt ruim 80 leden die 20 verschillende landen vertegenwoordigen. De leden komen twee keer per jaar samen: een keer tijdens de European Society for Criminology Conference en een keer voor een workshop. Deze workshops worden elk jaar door een ander lid van de werkgroep georganiseerd. Anja Dirkzwager: ‘Hier leren we elkaars werk beter kennen en bespreken we detentie-gerelateerde onderwerpen.’

Effecten van een behandelingsprogramma

Onderwerpen tijdens de workshop van april 2018 waren psychische gezondheidsproblemen in detentie, de re-integratie van zedendelinquenten in Duitsland, de mogelijkheden voor buitenlandse gedetineerden in Belgische gevangenissen om deel te nemen aan de aangeboden activiteiten, de effecten van een behandelingsprogramma gericht op gewelddadige delinquenten in Zwitserland, vervroegde invrijheidsstelling in Spanje, en het leefklimaat in Nederlandse gevangenissen.

Internationale overeenkomsten en verschillen

Dirkzwager: ‘De internationale en interactieve insteek leidt tot levendige discussies. Het is met name leerzaam om meer te horen over de overeenkomsten en verschillen tussen landen wat betreft hun strafrechtsysteem en gevangeniswezen. Inmiddels heeft de werkgroep geresulteerd in succesvolle samenwerkingsverbanden en gezamenlijke publicaties.’

Lees meer over de European Society of Criminology Working Group on Prison Life and the Effects of Imprisonment of neem contact op met Anja Dirkzwager.

dr. Anja Dirkzwager

Over dr. Anja Dirkzwager

Anja Dirkzwager promoveerde in 2002 bij de Vrije Universiteit in Amsterdam op een grootschalig onderzoek naar posttraumatische stressreacties bij Nederlandse militairen die aan internationale vredesoperaties hebben deelgenomen en het welzijn van hun familieleden.
Daarna werkte zij als onderzoeker bij het Nederland Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL), waar zij lichamelijke en psychische gezondheidsgevolgen van rampen onderzocht (Vuurwerkramp Enschede & Nieuwjaarsbrand Volendam).

Sinds augustus 2007 is zij als senior onderzoeker verbonden aan het NSCR. Zij is één van de projectleiders van het Prison Project, een grootschalig en longitudinaal onderzoek naar de effecten van detentie op de verdere levensloop van gedetineerden en hun gezinsleden. Haar specifieke onderzoeksinteresse gaat uit naar de lichamelijke en psychische gezondheid van gedetineerden en hun familieleden, de ervaringen van gedetineerden tijdens detentie en de onbedoelde effecten van detentie op het verdere leven van gedetineerden.

Ze is ook voorzitter van de ESC working group Prison Life & Effects of Imprisonment.

Anja maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Sancties.

Bekijk alle berichten
NSCR