Zoek

Wie doen (geen) aangifte van cybercrime?

Ondanks dat het aantal slachtoffers van cybercriminaliteit de afgelopen decennia flink is toegenomen, worden deze delicten zelden gemeld bij de politie. NSCR-onderzoekers Steve van de Weijer, Rutger Leukfeldt en Wim Bernasco deden onderzoek naar de kenmerken van slachtoffers die voorspellen of iemand melding maakt van cybercriminaliteit of niet.

Voor dit onderzoek maakten zij gebruik van vier jaargangen aan gegevens van de Veiligheidsmonitor (2012-2015). In totaal werd van 127.413 delicten onderzocht of de slachtoffers het delict hebben gemeld bij de politie. Ruim 36.000 delicten betrof een vorm van cybercriminaliteit, zoals identiteitsdiefstal, consumentenfraude of hacken. De overige delicten waren vormen van traditionele criminaliteit, zoals diefstal, vandalisme of geweld.

Aangiftepercentage aanzienlijk lager bij cyberdelicten

De resultaten toonden aan dat van alle delicten 37,5% bij de politie wordt gemeld, maar dat dit percentage aanzienlijk lager is bij de cyberdelicten: identiteitsdiefstal (26,3%), consumentenfraude (24%) en hacken (7,1%). Een groot deel van de slachtoffers van identiteitsdiefstal (82,3%) maakte wel melding van het delict bij een andere organisatie, zoals de bank.

Slachtofferkenmerken verschillen tussen cybercrime en traditionele criminaliteit

De kenmerken van slachtoffers die wel melding maakten van een delict, bleken ook te verschillen tussen slachtoffers van cybercriminaliteit en van traditionele criminaliteit. Zo maken mannen en niet-Westerse allochtonen vaker melding van cybercriminaliteit, terwijl vrouwen vaker naar de politie gaan na een traditioneel delict.

Melding maken bij consumentenorganisaties

Buurtkenmerken bleken niet van invloed op de keuze van slachtoffers van cybercriminaliteit om naar de politie te gaan. Dit in tegenstelling tot slachtoffers van traditionele criminaliteit die vaker melding bij de politie maken wanneer zij in een veiligere buurt wonen met weinig overlast. Een ander opvallend resultaat is dat mensen die al eerder slachtoffer zijn geworden van cybercriminaliteit vaker melding maken van het delict bij bijvoorbeeld consumentenorganisaties en banken, en juist minder vaak bij de politie.

Publicatiegegevens en verder lezen

Van de Weijer, S.G.A., Leukfeldt, R., Bernasco, W. (2018) Determinants of reporting cybercrime: A comparison between identity theft, consumer fraud, and hacking. European Journal of Criminology.

Momenteel zijn Steve van de Weijer en Rutger Leukfeldt samen met Sophie van der Zee (Erasmus Universiteit) bezig met een vervolgstudie voor Politie en Wetenschap, waarin zij ook de motivaties van slachtoffers om wel of geen aangifte te doen onderzoeken.

dr. Steve van de Weijer

Over dr. Steve van de Weijer

Steve van de Weijer is sinds september 2014 postdoc onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). In maart 2014 verdedigde hij zijn proefschrift over de intergenerationele overdracht van gewelddadige delinquentie. Zijn onderzoek richt zich op levensloopcriminologie, criminele carrières en de inter- en intragenerationele overdracht van criminaliteit.

Steve maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Sancties.

Bekijk alle berichten

2017

Eichelsheim, V I; van de Weijer, S

Zoals de ouden zongen, piepen de jongen: Over intergenerationele overdracht van (een gedegen) academische opvoeding Journal Article

pp. 118-123, 2017, ISSN: 978‐94‐6236‐761‐6.

BibTeX

Jolliffe, D; Farrington, D P; Piquero, A R; MacLeod, J F; van de Weijer, S

Prevalence of life-course-persistent, adolescence-limited, and late-onset offenders: A systematic review of prospective longitudinal studies Journal Article

Aggression and Violent Behavior, 33 (1), pp. 4-14, 2017, ISSN: 1359-1789.

Links | BibTeX

van de Weijer, S G A; Augustyn, M B; Besemer, S

Intergenerational Transmission of Crime: An International, Empirical Assessment Journal Article

pp. 279-297, 2017, ISSN: 978-1-138-81366-3.

BibTeX

Beijers, J; Bijleveld, C; van de Weijer, S; Liefbroer, A

“All in the family?” The Relationship Between Sibling Offending and Offending Risk Journal Article

Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 3 (1), pp. 1-14, 2017, ISSN: 2199-4641.

Links | BibTeX

van de Weijer, S G A; de Jong, R; Bijleveld, C C J H; Blokland, A A J; Raine, A

The Role of Heart Rate Levels in the Intergenerational Transmission of Crime Journal Article

Societies, 7 (3), pp. 23, 2017, ISSN: 2075-4698.

Links | BibTeX

van de Weijer, S G A; Kevin, Beaver M

An Exploration of Mate Similarity for Criminal Offending Behaviors: Results from a Multi-Generation Sample of Dutch Spouses Journal Article

Psychiatric Quarterly, 88 (3), pp. 523-533, 2017, ISSN: 1573-6709 (Electronic).

Links | BibTeX

van de Weijer, S G A; Leukfeldt, E R

Big Five Personality Traits of Cybercrime Victims Journal Article

Cyberpsychol Behav Soc Netw, 20 (7), pp. 407-412, 2017, ISSN: 2152-2723 (Electronic).

Links | BibTeX

Dennison, S; Bijleveld, C C J H; van de Weijer, S G A

Intergenerational continuity in incarceration: Evidence from a Dutch multi-generation cohort Journal Article

pp. 450-466, 2017, ISSN: 978-1-138-81366-3.

BibTeX

2016

van de Weijer, S G A; Beaver, K

An Exploration of Mate Similarity for Criminal Offending Behaviors: Results from a Multi-Generation Sample of Dutch Spouses Journal Article

Psychiatric Quarterly, 2016.

Links | BibTeX

2015

Bijleveld, C C J H; de Weijer, Van S G A; Ruiter, S; der Geest, Van V R

Analysetechnieken voor Niet-Experimentele Gegevens Book

Boom Juridische Uitgevers, 2015.

BibTeX

van de Weijer, S G A

Geweld wordt overgedragen van vader op zoon Journal Article

2015.

Links | BibTeX

van de Weijer, S G A

Intergenerationele overdracht van criminaliteit Journal Article

Sociologie Magazine, 23 , pp. 22-23, 2015.

BibTeX

van de Weijer, S G A; Bijleveld, C C J H; Huschek, D

Offending and mortality Journal Article

Advances in Life-course Research, 2015.

Links | BibTeX

van de Weijer, S G; Thornberry, T P; Bijleveld, C C J H; Blokland, A A J

The Effects of Parental Divorce on the Intergenerational Transmission of Crime Journal Article

Societies, 5 (1), pp. 89-108, 2015.

Links | BibTeX

de Weijer, Van S; Besemer, S; Bijleveld, C C J H; Blokland, A A J

The concentration of sex offenses in British and Dutch Families. Journal Article

pp. 321-348, 2015.

BibTeX

2014

Bijleveld, C C J H; de Weijer, Van S G A; Besemer, S; Huschek, D

Parental imprisonment and offspring outcomes: a study on offending and marriage chances. Journal Article

Psychology, Crime and Justice, 2014.

BibTeX

Koppen, Van V; Blokland, A; der Geest, Van V; Bijleveld, C; de Weijer, Van S

Late blooming offending Journal Article

2014.

BibTeX

2011

van de Weijer, S; Bijleveld, C; Blokland, A

De overdracht van gewelddadige delinquentie tussen drie generaties mannen. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 53 (3), pp. 244-259, 2011.

BibTeX
NSCR