Zoek

Woning- én buurtkenmerken beïnvloeden doelwitkeuze inbrekers

Uit onderzoek van de Universiteit Gent en het NSCR blijkt dat inbrekers niet alleen rekening houden met kenmerken van de specifieke woning wanneer zij een inbraakdoelwit kiezen, maar ook met kenmerken van de buurt. Combinaties van beide kenmerken bepalen uiteindelijk of een inbreker toeslaat. Het succesvol voorkómen van inbraak vereist dan ook actie op woning- en buurtniveau.

‘Locatie, locatie, locatie’ is een veelgehoorde uitdrukking onder vastgoedmakelaars. Het benadrukt dat de waarde van vastgoed grotendeels wordt bepaald door de locatie. Huizenjagers krijgen het advies om niet uitsluitend te focussen op hun droomwoning, maar ook aandacht te hebben voor de omgeving waarin de woning ligt. Inbrekers worden wel vaker vergeleken met huizenjagers. Christophe Vandeviver van de Universiteit Gent en Wim Bernasco van het NSCR onderzochten of inbrekers ook rekening houden met een dergelijk advies bij de keuze van hun inbraakdoelwit. Wordt de aantrekkelijkheid van een inbraakdoelwit bepaald door kenmerken van zowel de woning als de buurt?

Risico’s mijden en vertrouwen op verworven kennis over inbraaklocaties

De onderzoekers analyseerden een steekproef van 679 inbraken gepleegd door 577 inbrekers in Gent, België. De resultaten laten zien dat de aantrekkelijkheid van een inbraakdoelwit afhangt van zowel woning- als buurtkenmerken. Inbrekers verkiezen woningen in dunner bevolkte buurten en buurten waarin zij eerder actief zijn geweest. Los van de buurt waarin een woning zich bevindt, hebben inbrekers een uitgesproken voorkeur voor vrijstaande woningen, woningen die door één huishouden worden bewoond, huurwoningen én woningen dicht bij het thuisadres van de inbreker. Als verklaring noemen de onderzoekers de voorkeur van inbrekers om risico’s te mijden, te vertrouwen op verworven kennis over goede inbraaklocaties en om reisinspanningen te beperken.

Inbraakpreventie: ook collectieve actie op buurtniveau nodig

De combinatie van woning- en buurtkenmerken beïnvloedt de mate waarin een woning een aantrekkelijk inbraakdoelwit vormt. Zo zijn verder afgelegen woningen toch aantrekkelijke inbraakdoelwitten wanneer ze in een welvarende buurt liggen. Voor inbrekers kan de mogelijk grotere buit die in rijkere buurten te halen valt, de toegenomen reisinspanning compenseren.
Op basis van het onderzoek concluderen de onderzoekers dat het succesvol voorkómen van inbraak actie vereist op woningniveau én collectief op buurtniveau. Omdat een woning aantrekkelijker wordt voor inbraak als ook de buurt waarin de woning staat aantrekkelijk is, volstaat inbraakpreventie op huisniveau alleen niet. Bij het opzetten van inbraakpreventiemaatregelen raden de onderzoekers overheden aan hiermee rekening te houden. Denk bijvoorbeeld aan de ontwerpeisen voor wooncomplexen en woonwijken met het Politiekeurmerk Veilig Wonen of aan het ondersteunen van burgerinitiatieven zoals WhapsApp Buurtpreventie.

Publicatiegegevens en verder lezen

Vandeviver, C. & Bernasco, W. (2019). “Location, location, location”: Effects of neighborhood and house attributes on burglars’ target selection. Journal of Quantitative Criminology.

 

Over prof. dr. Wim Bernasco


Wim Bernasco is senior onderzoeker bij het NSCR en bijzonder hoogleraar ‘Ruimtelijke analyse van criminaliteit’ bij de afdeling Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij bestudeert ruimtelijke aspecten van criminaliteit, waaronder reisgedrag en doelwitkeuze van daders. Ook verricht hij onderzoek naar situationele oorzaken van criminaliteit.

Wim maakt deel uit van de Clusters Criminal Events, Levensloop en Ruimtelijk-temporeel.

Bekijk de website van de Video violence group.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

2015

Aarten, P G M; van Gelder, J L; Lamet, W; Borgers, M J; van der Laan, P H

Exploring public support for suspended sentences in the Netherlands Journal Article

European Journal of Criminology, 12 , pp. 188-207, 2015.

BibTeX

2013

Aarten, P G M; Denkers, A; Borgers, M J; Laan, Vander P H

Reconviction rates after suspended sentences.Comparison of the effects of different types of suspended sentences on reconviction in the Netherlands Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2013.

BibTeX

Aarten, P G M; Falke, F; der Laan, Van P H

Minderjarigen en moord en doodslag: moord en doodslag als rationele keuze? Journal Article

pp. 215-227, 2013.

BibTeX
NSCR