Zoek

NSCR stelt dataset beschikbaar over ‘Systematische Sociale Observaties van wanorde in Den Haag’

Het NSCR beschikt over meerdere datasets van hoge kwaliteit die –onder voorwaarden – gebruikt kunnen worden door externe onderzoekers. Onlangs werd een dataset beschikbaar gesteld over ‘Systematische Sociale Observaties van wanorde in Den Haag’. Deze dataset bestaat uit gestructureerde observaties en beeldmateriaal over de aanwezigheid van fysieke wanorde (zoals graffiti) en sociale wanorde (zoals dronken mensen) in 1422 straatsegmenten in Den Haag.

Een straatsegment werd gedefinieerd als de ruimte, aan beide zijden van een straat, binnen 50 meter afstand van een bepaald adres. Een segment is dus 100 meter lang en even breed als de straat is. De steekproef van de straatsegmenten was zo opgezet dat een gelijkmatige dekking over de hele stad gegarandeerd was. In de 1422 straatsegmenten verspreid over Den Haag is geturfd of er bijvoorbeeld graffiti zichtbaar was (tags en pieces) in de straat, of er sigarettenpeuken lagen (beide zijn vormen van fysieke wanorde), of dat er zichtbaar beschonken mensen door de straat liepen (een voorbeeld van sociale wanorde). Ook werd er gekeken naar de conditie van de huizen en naar het verkeer in de straat (hoeveel voetgangers, fietsers en auto’s er tijdens de observatie door de straat kwamen). De observaties vonden plaats tussen september 2011 en juni 2012. Ze werden uitgevoerd op doordeweekse dagen tussen 10.00 en 16.00 uur.

Naast het turven van de genoemde kenmerken, maakten de observanten op elk aangewezen adres (dus in elk straatsegment) vier foto’s met een GPS-camera: één foto alsof de observant net uit de voordeur stapte, één foto een kwartslag naar rechts gedraaid, één foto een kwartslag naar links gedraaid vanuit de eerste positie, en ten slotte een foto vanaf de andere kant van de straat, tegenover de eerste positie. Deze foto’s zijn onderdeel van de verzamelde data.

De data zijn bruikbaar voor het toetsen van sociologische of criminologische theorieën zoals de Broken Windows en de Sociale Desorganisatie theorie. Het NSCR beschikt over een soortgelijke dataset met wanorde-observaties in Amsterdam en heeft ook gegevens over de observanten die de observaties hebben uitgevoerd in beide steden. De data kunnen bovendien worden gekoppeld aan andere NSCR datasets over jongeren en jongvolwassenen die wonen in Den Haag (vanuit het SPAN project) of Amsterdam (vanuit het TransAm project).

Onderzoekers die geïnteresseerd zijn om met deze data te werken, zijn van harte uitgenodigd om een onderzoeksvoorstel in te sturen.
Voor meer informatie, zie de pagina Datasets op de NSCR-website of via DANS. Voor meer informatie over de data of voor het insturen van een onderzoeksvoorstel met deze data, kun je mailen naar HWisselink@nscr.nl (datamanager)

prof. dr. Frank Weerman

Over prof. dr. Frank Weerman


Frank Weerman is in 1992 afgestudeerd in Sociologie, na het volgen van een vrij doctoraal programma Criminologie. Hierna was hij meerdere jaren werkzaam bij de sectie Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1998 promoveerde hij op een onderzoek naar de waarde van Hirschi’s bindingstheorie voor de verklaring van delinquent gedrag. Na zijn promotie werkte hij van 1998 tot 2000 als postdoc bij het IPIT (Internationaal Politie Instituut Twente), waar hij een boek schreef over samenplegen (criminele samenwerking en groepsvorming). Sinds augustus 2000 is hij werkzaam bij het NSCR, waar hij senior onderzoeker is. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van jeugdcriminaliteit en criminologische theorievorming, met een nadruk op de rol van leeftijdsgenoten bij delinquent gedrag. Bij het NSCR coördineerde hij vanaf 2002 de opzet en uitvoering van het “Schoolproject”, een longitudinaal onderzoek onder middelbare scholieren, waarbij onder meer veranderingen in delinquent gedrag en vriendschapsnetwerken in kaart zijn gebracht. Binnen het internationale netwerk van onderzoekers “Eurogang” publiceerde hij over problematische jeugdgroepen en jeugdbendes. Sinds 2008 is hij nauw betrokken bij opzet en uitvoering van het longitudinale SPAN-project (Study of Peers, Activities and Neighborhoods). Verder maakt hij deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Criminologie en is hij medeauteur van de criminologie-rubriek in het tijdschrift Delikt en Delinkwent.

Frank maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel, Cybercrime en Extremisme/Terrorisme.

Bekijk alle berichten

2018

Asscher, J J; Dekovic, M; van den Akker, A L; Prins, P J M; van der Laan, P H

Do Extremely Violent Juveniles Respond Differently to Treatment? Journal Article

Int J Offender Ther Comp Criminol, 62 (4), pp. 958-977, 2018, ISSN: 1552-6933 (Electronic).

Links | BibTeX

van der Stouwe, T; Asscher, J J; Hoeve, M; van der Laan, P H; Gjjm, Stams

The Influence of Treatment Motivation on Outcomes of Social Skills Training for Juvenile Delinquents Journal Article

Int J Offender Ther Comp Criminol, 62 (1), pp. 108-128, 2018, ISSN: 1552-6933 (Electronic).

Links | BibTeX

2016

Asscher, J J; Dekovic, M; van den Aller, A L; Prins, P J M; van der Laan, P H

Do extremely violent juveniles respond differently to treatment? Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2016.

Links | BibTeX

van der Stouwe, T; Asscher, J J; Hoeve, M; van der Laan, P H; Stams, G J J M

The influence of treatment motivation on outcomes of social skills training for juvenile delinquents Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2016.

Links | BibTeX

van der Stouwe, T; Asscher, J J; Hoeve, M; van der Laan, P H; Stams, G J J M

Social skills training for juvenile delinquents: post-treatment changes Journal Article

Journal of Experimental Criminology, 2016.

Links | BibTeX

2015

James, C; Asscher, J J; Stams, G J J M; van der Laan, P H

The effectiveness of aftercare for juvenile and young adult offenders Journal Article

Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2015.

Links | BibTeX

2013

James, C; Stams, G J J M; Asscher, J J; Roo, De A K; der Laan, Van P H

Aftercare programs for reducing recidivism among juvenile and young adult offenders: A meta-analytic review Journal Article

Clinical Psychology Review, 33 (2), pp. 263-274, 2013.

BibTeX

der Put, Van C E; Asscher, J J; Stams, G J J M; der Laan, Van P H; Breuk, R; Jongman, E; Doreleijers, T

Recidivism after treatment in a forensic youth-psychiatric setting: the effect of treatment characteristics Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 57 (9), pp. 1120-1139, 2013.

BibTeX

2007

Asscher, J J; Dekovic, M; van der Laan, P H; Prins, P J M; van Arum, S

Implementing randomized experiments in criminal justice settings : An evaluation of multi-systemic therapy in the Netherlands. Journal Article

Journal of Experimental Criminology, 3 (2), pp. 113-129, 2007.

BibTeX
NSCR