Zoek

Prijs voor simulatie op basis van open sociale netwerkdata

NSCR-onderzoeker Charlotte Gerritsen heeft samen met onderzoekers Raquel Rosés, Cristina Kadar en Chris Ovi Rouly van de ETH Zurich de prestigieuze Best Student Paper Award gewonnen voor het artikel Agent-Based Simulation of Offender Mobility: Integrating Activity Nodes from Location-Based Social Networks, gepubliceerd bij de International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS). 

Binnen het onderzoek naar de dynamiek van criminaliteit worden steeds vaker simulatietechnieken gebruikt. Hiermee is het mogelijk theorieën te testen, criminaliteit te voorspellen en te experimenteren met preventiestrategieën.

Mobiliteitspatroon van criminelen tot in detail analyseren

Maar, dit kan slechts tot op bepaalde hoogte. In veel gevallen is een proces te complex of ontbreekt het aan de juiste informatie. Om de spatio-temporele dynamiek van criminaliteit te bestuderen, is het van belang de mobiliteitspatronen van criminelen tot in detail te analyseren. De vier onderzoekers hebben een aanpak ontwikkeld waarbij ze een traditionele simulatiemethode uitbreiden met open data van potentiele daders. Deze informatie heeft betrekking op de infrastructuur, demografische gegevens en sociale netwerken van de stad New York.

Criminaliteit niet evenredig verdeeld

Als basis wordt er vaak gewerkt met de Routine Activity Theory. Deze theorie stelt dat criminaliteit plaatsvindt als een gemotiveerde dader een aantrekkelijk doelwit treft, zonder dat daar een capabele guardian bij aanwezig is. Op basis van deze theorie kan het naïeve beeld ontstaan dat criminaliteit evenredig over tijd en ruimte is verdeeld. Maar het is bekend dat crimineel gedrag in werkelijkheid niet overal en niet even vaak plaatsvindt. Dus hoe kan deze ongelijke verdeling worden nagebootst voor simulatieonderzoek?

Werkveld crimineel tussen huis, werk en recreatie

Eerder onderzoek binnen de criminologie heeft aangetoond dat er meer criminaliteit plaatsvindt in de zogenaamde awareness space: de ruimte waarbinnen een crimineel zich beweegt. De grenzen hiervan worden voornamelijk gevormd door activity nodes: huis, werk en de plekken om te recreëren. De ruimte tussen deze locaties is dan het werkveld van de crimineel. De nieuwe simulatiemethode maakt gebruik van openbare kennis over de activity nodes van potentiele daders, die zijn verkregen via location-based sociale netwerken. Op deze manier kunnen onderzoekers de onderliggende mechanismen van de verspreiding van criminaliteit beter begrijpen, misdaadpreventiestrategieën beter testen én misdaad beter voorspellen.

Publicatiegegevens en verder lezen

Rosés, R., Kadar, C., Gerritsen, C. & Ovi Rouly, C. (2018). Agent-Based Simulation of Offender Mobility: Integrating Activity Nodes from Location-Based Social Networks. In Proc. of the 17th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2018), Stockholm, Sweden, July 10–15, 2018, IFAAMAS, 9 pages.

dr. mr. Charlotte Gerritsen

Over dr. mr. Charlotte Gerritsen


Charlotte Gerritsen studeerde Rechten en Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na haar afstuderen is zij als promovendus gaan werken bij de afdeling Kunstmatige Intelligentie binnen de Faculteit der Exacte Wetenschappen aan dezelfde universiteit. In haar promotieonderzoek (afgerond in 2010) heeft zij zich gericht op de mogelijkheden van het toepassen van technieken uit de Kunstmatige Intelligentie op het gebied van Criminologie. Zij is momenteel als onderzoeker werkzaam bij het NSCR en werkt aan twee interdisciplinaire projecten.

Binnen het Simulation-based Training of Resilience in Emergencies and Stressful Situations (STRESS)-project ligt de focus op virtuele agressietraining. Professionals met een publieke taak worden regelmatig geconfronteerd met verbaal agressief gedrag. Denk bijvoorbeeld aan mensen die de conducteur bedreigen om niet te hoeven betalen in het openbaar vervoer, of beginnen te schelden omdat ze een parkeerboete krijgen. Zulke confrontaties met verbale agressie kunnen bij medewerkers o.a. leiden tot psychische problemen en verminderd functioneren. Om deze professionals te trainen om goed met agressie om te gaan en te zorgen dat situaties niet escaleren, werkt het NSCR samen met de Vrije Universiteit aan het STRESS-project. In dit project wordt een virtuele training ontwikkeld voor medewerkers van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam (GVB) en de Politieacademie. Het belangrijkste leerdoel van de training is om verschillende typen agressie te herkennen en de daarbij passende handelswijze te kiezen.

Het Simulation-based Prediction and Analysis of Collective Emotional States (SPACES)-project richt zich op het voorspellen van ongewenst gedrag (zoals agressie) in grote menigtes. Door middel van simulatietechnieken is het mogelijk de verspreiding van emoties over een groep mensen te voorspellen. De input van het simulatiemodel wordt gevormd op basis van tekstanalyse van berichten die gepost zijn op sociale media. Door deze berichten at runtime te analyseren is het mogelijk de emoties binnen de menigte te bepalen, deze te koppelen aan locaties en de ontwikkeling van de emotie over de groep te voorspellen.

Charlotte maakt deel uit van de Clusters Criminal Events en Computationele Criminologie.

Bekijk alle berichten

2017

Andre, Krouwel; Yordan, Kutiyski; van Prooijen, J W; Johan, Martinsson; Elias, Markstedt

Does extreme political ideology predict conspiracy beliefs, economic evaluations and political trust? Evidence from Sweden Journal Article

Journal of Social and Political Psychology, 5 (2), pp. 435-462, 2017, ISSN: 2195-3325.

Links | BibTeX
NSCR